Anh - Việt
(TED ED vietsub) Ánh sáng là hạt hay sóng? - Colm Kelleher

Được viết bởi: ✰Like a boss✰


Is light a particle or a wave? - Colm Kelleher


Posted on August 01, 2018 09:57:16 AM


1
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.