Tin tức[EL] Chúng ta càng dành nhiều thời gian bên cha mẹ, họ càng sống lâu hơn

Được viết bởi: Cloudiy


Scientists often encourage us with amazing and important discoveries. For example, researchers from the University of California have recently found out how to prolong the lives of our parents and make them better. The recipe turned out to be extremely simple.

Các nhà khoa học thường giúp cho chúng ta có những khám phá tuyệt vời và quan trọng. Ví dụ, các nhà nghiên cứu từ Đại học California gần đây đã tìm ra cách kéo dài cuộc sống của cha mẹ và làm cho họ sống tốt hơn. Công thức trở nên vô cùng đơn giản.

Bright Side shares the results of this investigation for you to understand why our loved ones need our attention so much.

Bright Side chia sẻ kết quả của cuộc điều tra này để bạn hiểu tại sao những người thân yêu lại cần sự chú ý của chúng ta rất nhiều.

yêu thương cha mẹ

It turns out that loneliness plays a key role in accelerating the aging process and associated mortality. Scientists observed the state of 1,600 elderly people with an average age of 71. Such factors as health and socioeconomic status weren’t considered. Only loneliness.

Kết quả chỉ ra rằng sự cô đơn đóng một vai trò mắc xích trong việc thúc đẩy quá trình lão hóa và nguy cơ tử vong. Các nhà khoa học đã quan sát trong 1.600 người cao tuổi với độ tuổi trung bình là 71. Các yếu tố như sức khoẻ và tình trạng kinh tế xã hội không được loại bỏ. Chỉ duy nhất yếu tố cô đơn là ảnh hưởng đến.

Over 6 years of research, only 14% of elderly people constantly visited by their relatives have died, compared to 23% of the participants without family visitors.

Qua hơn 6 năm nghiên cứu, chỉ có 14% người cao tuổi liên tục đi thăm những người thân đã chết, so với 23% người tham gia không có gia đình đến thăm.

The older people become, the more importance they give to relationships with their family. At the same time, children and grandchildren require less communication with the older generation.

Với người cao tuổi, việc họ nhận được những sự kết nối từ gia đình mình trở nên quan trọng hơn. Trong khi đó, trẻ em và cháu chắt có nhu cầu ít giao tiếp với thế hệ trước.

In general, older people are more tolerant to the drawbacks of their friends and relatives. They’re always ready to share their experience and wisdom with young people, as well as tell what things are really worth our emotions and effort and which aren’t.

Nhìn chung, người lớn tuổi có nhiều sự thông cảm cho những mặt hạn chế từ bạn bè và người thân của họ. Họ luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình với những người trẻ tuổi, cũng như cho biết những điều thực sự có giá trị cho những cảm xúc và nỗ lực mà chúng ta chưa có.

We rush for advice from our parents and grandparents, ask for recipes, or just need their hugs. Therefore, it’s important to remember how much time they have given and still give us and how much they need our care and attention. Just a couple of hours a week, just a phone call a day — you’ll increase their chances of living a long and happy life.

Chúng ta cần nhanh chóng đón nhận những lời khuyên từ cha mẹ và ông bà của mình, hoặc chỉ cần những cái ôm của họ. Do đó, điều quan trọng cần nhớ là họ đã dành bao nhiêu thời gian và vẫn cho ta thấy họ cần sự quan tâm và chăm sóc của ta đến mức nào. Chỉ cần vài giờ mỗi tuần, chỉ cần gọi điện thoại một ngày thôi — bạn sẽ tăng cơ hội cho họ có một cuộc sống dài lâu và hạnh phúc hơn.

Nguồn: Anh - Việt Blog

Vì thế, hãy yêu thương và ở bên cha mẹ chúng ta nhiều hơn nữa nhé!!

Posted on August 23, 2021 07:20:25 PM


6
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.