Anh - Việt
[Kurzgesagt] Nguồn gốc của ý thức - Làm thế nào những thứ không có nhận thức trở thành có nhận thức

Được viết bởi: ✰Like a boss✰


Posted on March 25, 2019 05:00:51 PM


5
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.