Anh - Việt
[Kurzgesagt] Những quả bom nhỏ trong máu của bạn - Hệ thống Bổ Thể

Được viết bởi: ✰Like a boss✰
Bạn hãy bận phụ đề tiếng việt lên nếu bạn không hiểu nhé ^_^

Posted on August 03, 2019 12:20:53 AM


9
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.