Anh - Việt
[TED ED]Con mèo của Schrödinger có thể dạy chúng ta điều gì về cơ học lượng tử? - Josh Samani

Được viết bởi: ✰Like a boss✰


What can Schrödinger's cat teach us about quantum mechanics? / Con mèo của Schrödinger có thể dạy chúng ta điều gì về cơ học lượng tử?Posted on August 04, 2018 04:28:58 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.