Anh - Việt Điều gì xảy ra nếu bạn phát nổ một quả bom nguyên tử trong rãnh Marianas? (Khoa học không tưởng tượng)

Được viết bởi: Hust IT1


What If You Detonated a Nuclear Bomb In The Marianas Trench? (Science not Fantasy) /
Điều gì xảy ra nếu bạn phát nổ một quả bom nguyên tử trong rãnh Marianas? (Khoa học không tưởng tượng)

Posted on July 30, 2018 10:38:23 AM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.