Anh - Việt [Song Ngữ - #ST] : 10 khám phá may mắn đã khiến mọi người giàu có

Được viết bởi: ゚°☆Ťɦỏ βạçɦ Ƙїм☆° ゚


10 Lucky discoveries that made people rich10 Khám phá may mắn đã khiến mọi người giàu cóAccording to Richard Wiseman, a psychology professor at the University of Hertfordshire, people can create their own luck by just following these four simple principles:

Theo Richard Wiseman, một giáo sư tâm lý học tại Đại học Hertfordshire, mọi người có thể tạo ra may mắn cho riêng mình bằng cách chỉ cần tuân theo bốn nguyên tắc đơn giản sau:

Make contacts, be relaxed, and be open to new opportunities.

Tạo sự tương tác, thư giãn và cởi mở với các cơ hội mới.


Listen to your intuition and gut feeling.

Lắng nghe trực giác và linh cảm của bạn.


Expect good fortune.

Mong đợi vào vận may.


Turn bad luck around by using different psychological techniques.

Biến những điều không may xung quanh bằng cách sử dụng các kỹ thuật tâm lý khác nhau.
1. “Royal One”One lucky miner from Australia was collecting ordinary stones and found a big sparkling one at the bottom of his bucket. It looked nice so he took it home as a souvenir. 14 years later, he showed it to a specialist and found out that it was a very rare black opal worth more than $3 million. It was given the name “Royal One.”

Một thợ mỏ may mắn từ Úc đã thu thập những viên đá thường và tìm thấy một viên đá lớn rất lấp lánh ở dưới đáy xô của mình. Nó trông rất đẹp nên anh ấy mang nó về nhà làm quà lưu niệm. 14 năm sau, anh ấy đã giới thiệu nó với một chuyên gia và phát hiện ra rằng nó là một loại đá ngọc mắt mèo đen rất hiếm có giá trị hơn 3 triệu $. Nó được đặt tên là "Royal One".2. Wale vomit - Long diên hương
Charlie Naysmith, an 8-year-old-boy from the UK, found an unusual rock on the beach. After googling it with his father they found out it was a piece of ambergris, or whale vomit, worth $63,000. Ambergris is a very valuable ingredient in perfume production.

Charlie Naysmith, một cậu bé 8 tuổi đến từ Anh, đã tìm thấy một tảng đá đặc biệt trên bãi biển. Sau khi tra nó trên google với cha mình, họ phát hiện ra nó là một mảnh của long diên hương, hoặc long diên hương của cá voi, trị giá 63.000 $. Long diên hương là một nguyên liệu rất có giá trị trong sản xuất nước hoa.3. Wall of coins - Bức tường xuWhile playing in an abandoned house in Pennsylvania, some local kids found several old coins near one of the walls. When their parents found out, they broke the wall and hundreds of coins fell out of it. There were $8,500 worth of ordinary coins and some rare coins valued at $200,000.

Trong khi chơi trong một căn nhà hoang ở Pennsylvania, một số trẻ em địa phương đã tìm thấy vài đồng xu cổ gần một trong các bức tường. Khi cha mẹ các em phát hiện ra, họ đã phá vỡ bức tường và hàng trăm đồng tiền rơi ra khỏi nó. Có 8.500 $ tiền xu thông thường và một số đồng tiền hiếm có trị giá 200.000 $.4. Golden nuggets - Vàng cốmA local farmer from Australia was searching for something with a metal detector on the land around his home when he accidently detected and dug out some little nuggets of gold. He continued digging and found a 5.5 kg piece of gold that was worth $315,000.

Một nông dân địa phương từ Úc khi đang tìm kiếm thứ gì đó bằng một máy dò kim loại trên mảnh đất xung quanh nhà của mình thì anh ta đã vô tình phát hiện và đào được một ít vàng cốm. Anh tiếp tục đào và tìm thấy một mảnh vàng 5,5 kg trị giá 315.000 $.5. Super glue - Keo siêu dínhSuper glue was accidently discovered when Harry Coover, an American chemist, and his team were trying to develop materials to make plastic gun sights. It became a very popular commercial product in 1985 and generated around to $2.5 billion.

Keo siêu dính được khám phá vô tình khi Harry Coover, một nhà hóa học người Mỹ, và nhóm của ông đã cố gắng phát triển vật liệu làm bộ ngắm cho súng nhựa. Nó đã trở thành một sản phẩm thương mại rất phổ biến vào năm 1985 và kiếm được khoảng 2,5 tỷ $.6. “Hoxne Hoard” - "Kho báu Hoxne"Peter Whatling, a British farmer, asked his friend Eric Lawes to help him, using his home-made metal detector, to find his lost hammer. But instead of the hammer they found a wooden box with jewelry and coins worth about $15 million. Archeologists named this treasure the “Hoxne Hoard” and it was brought to the British Museum for display. Eric got a prize of $2.3 million, which he shared with Peter.


Peter Whatling, một nông dân người Anh, đã nhờ người bạn Eric Lawes giúp anh ta sử dụng máy dò kim loại tự chế của mình để tìm cái búa bị mất. Nhưng thay vì búa họ tìm thấy một hộp gỗ với đồ trang sức và tiền xu trị giá khoảng 15 triệu $. Các nhà khảo cổ đã đặt tên cho kho báu này là "Hoxne Hoard" và nó được đưa đến Bảo tàng Anh để trưng bày. Eric được một khoản thưởng trị giá 2,3 triệu $, mà anh ấy đã chia nó với Peter.7. PenicillinIt was discovered by chance in 1928 by Scottish biologist Alexander Fleming. He came back home after a vacation and found a dirty dish full of bacteria and mold that he had forgotten to clean. It was then when he noticed that the mold actually killed the bacteria. Thanks to him forgetting to do his dishes, we have antibiotics today.

Nó được phát hiện tình cờ vào năm 1928 bởi nhà sinh học người Scotland Alexander Fleming. Ông trở về nhà sau một kỳ nghỉ và thấy một đĩa bẩn đầy vi khuẩn và nấm mốc mà ông đã quên làm sạch. Sau đó ông nhận thấy rằng nấm mốc đã thực sự giết chết được vi khuẩn. Nhờ việc ông quên làm sạch đĩa ăn của mình mà hôm nay chúng ta có thuốc kháng sinh.8. Microwave - Lò vi sóngAn engineer named Percy Spencer was experimenting with an enemy-plane detector when he accidently discovered that magnetron can melt chocolate. This accidental product brought Raytheon (the industrial corporation where Spencer worked) about $25 billion.

Một kỹ sư tên là Percy Spencer đang thử nghiệm với một máy dò máy bay địch thì ông vô tình phát hiện ra rằng magnetron (ống chân không năng lượng cao) có thể làm tan chảy sô cô la. Sản phẩm tình cờ này đã đem đến cho Raytheon (tập đoàn công nghiệp nơi Spencer làm việc) khoảng 25 tỷ $.9. Popsicles - Kem queBack in 1905 a teenager named Frank Epperson left a mixture of soda powder and water in a glass out in the cold with a stirring stick in it. 20 years later “ice lollipops” became really popular and Epperson became extremely rich.

Trở lại năm 1905, một thiếu niên tên là Frank Epperson đã để một hỗn hợp bột soda và nước trong một cái ly ngoài trời lạnh với một thanh khuấy trong đó. 20 năm sau, "kẹo mút đông lạnh" này trở nên rất phổ biến và Epperson trở nên vô cùng giàu có.10. Coca-ColaOne of the world’s most popular drinks was created by John Pemberton as a medicine against headaches. But his assistant accidently mixed its two main ingredients (coca leaves and cola nuts) with carbonated water. Which proves once again: you shouldn’t be afraid to experiment, if you want to get lucky.

Một trong những loại đồ uống phổ biến nhất thế giới đã được John Pemberton tạo ra như một loại thuốc chống đau đầu. Nhưng trợ lý của anh đã vô tình trộn lẫn hai thành phần chính (lá coca và hạt cola) với nước có ga. Điều này chứng minh một lần nữa: bạn không nên sợ thử nghiệm, nếu bạn muốn may mắn.

๖ۣۜSource : 10 khám phá may mắn đã khiến mọi người giàu cóThân

Posted on August 07, 2018 12:58:06 PM


4
20
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.