Anh - Việt[ Song Ngữ ] Thành phố thân thiện nhất thế giới

Được viết bởi: Phương Linh


Thành phố thân thiện nhất thế giới

Một nhóm các nhà tâm lý học xã hội California đã trải qua 6 năm nghiên cứu về những phản ứng của những người sống trong thành phố trên thế giới với những tình huống khác nhau.Kết quả chỉ ra rằng những thành phố nơi mà người dân có ít tiền hơn thường thân thiện hơn. Thành phố Rio de Janeiro ở Brazil, nơi được biết đến với tỷ lệ tội phạm đứng đầu thế giới và thủ đô Lilongwe của Malawi thì xếp thứ ba.

Nhưng điều gì làm cho một thành phố thân thiện hơn so với thành phố khác? Các nhà tâm lý học từ Đaị học bang Calofornia nói rằng thành phố được xemm là thân thiện nhất nên là thành phố có nhiều tiêu chuẩn về môi trường hơn chỉ là văn hoá và vấn đề quốc gia.

Họ tiến hành một nghiên cứu dựa vào cách người bản địa đối xử với người lạ tại 23 thành phố khác nhau trên thế giới. Nhóm đã tiến hành nghiên cứu của họ thông qua một loạt bài kiếm tra tại những nơi khác nhau qua những minh họa như:họ làm rơi viết hoặc giã vờ họ bị mù và cần sự giúp đỡ để băng qua đường.

Nghiên cứu kết luận rằng người dân có nhiều sự giúp đỡ tại những thành phố có lối sống thư thả như ở Rio. Khi họ ở đó, các nhà nghiên cứu đã nhận được sự giúp đỡ trong 93% trường hợp và tỷ lệ này ở thành phố Lilong chỉ ít hơn một chút.

Tuy nhiên, tại những thành phố giàu có hơn như Amsterdam và New York được xem là ít thân thiện nhất. Người dân tại Amsterdam đã giúp đỡ những nhà nghiên cứu trong 53% trường hợp và ở New York chỉ có 44% các trường hợp. Các nhà tâm lý học nhận ra rằng, tại những thành phố này, người dân có ít thời gian, vì thế họ sống vội vã và thường làm ngơ.

The world’s friendliest city

A team of social psychologists from California has spent six years studying the reactions of people in cities around the world to different situations.

The results show that cities where people have less money generally have friendlier populations. Rio de Janeiro in Brazil, which is often known for its crime, comes out top, and the capital of Malawi, Lilongwe, comes third.

But what makes one city friendlier than another? The psychologists from California State University say it has got more to do with environment than culture or nationality.

They carried out a study into the way locals treated strangers in 23 cities around the world. The team conducted their research through a series of tests, where they dropped pens or pretended they were blind and needed help crossing the street.

The study concludes that people are more helpful in cities with a more relaxed way of life such as Rio. While they were there, researchers received help in 93 percent of cases, and the percentage in Lilong we was only a little lower.

However, richer cities such as Amsterdam and New York are considered the least friendly. Inhabitants of Amsterdam helped the researchers in 53 percent of cases and in New York just 44 percent. The psychologists found that, in these cities, people tend to be short of time, so they hurry and often ignore strangers.

Nếu thấy hay thì like nha ❤️❤️❤️

Nguồn

Posted on October 12, 2016 05:39:20 PM


6
10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.