Anh - Việt☃♫ Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin ☁✎

Được viết bởi: Kẹo ARMY•하린


☃♫ Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin ☁✎
______________________________
>1.


______________________________

>2.


_______________________________

>3.


_________________________________

>4.


__________________________________

>5.


_______________________________

>6.


________________________________

>7.


___________________________

>8.
______________________________

>Tạm biệt các bn ;))

______________________________________________

Posted on July 29, 2019 03:58:55 PM


19
44
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.