Giải trí↬ .Xả. ↫ [ E n d ]

Được viết bởi: ​ ​


H a i i i i i i i . . . :DD

Special: 150 magt

BFF: 100 magt
Ngưng m - A cj e bth: 50 magt
Ngưi l: 25 magt
K thù: 1magt

Ngoài lề xíu =))
~ Cmt + Tên ( tên bn nha ) = Ấn tượng đầu tiên nhé!! ~
Vd: Cmt + Thỏ = (Ấn tượng của tui đối vs bn Thỏ =))
___P/s: Xả đến chiều hnay


Posted on September 29, 2019 11:07:51 AM


14
512
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.