Anh - Việt1,069 người Trung Quốc bị hạn chế ở nơi làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh [Song ngữ]

Được viết bởi: Hust IT1


Chinese employees returning to work in HCMC after the Lunar New Year break have been requested to stay away from their workplaces for 14 days.

Những người lao động Trung Quốc quay trở lại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đã bị yêu cầu cách ly khỏi nơi làm việc của họ trong vòng 14 ngày.

The request was made on Tuesday by Ho Chi Minh City’s Department of Labor, Invalids and Social Affairs to 187 local companies that have 1,069 Chinese employees on their rolls.

Yêu cầu này được đưa ra vào thứ Ba bởi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội của thành phố Hồ Chí Minh đến 187 doanh nghiệp địa phương có 1,069 người lao động Trung Quốc đang làm việc.

The move is part of safety measures being taken to prevent the spread of the novel coronavirus (nCoV) in the city, given that all 31 direct jurisdiction in China have confirmed infections after the virus first appeared in its Wuhan City in Hubei Province last December.

Hành động này là một phần của các biện pháp an toàn được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới (nCoV) trong thành phố, do tất cả 31 khu vực thuộc địa phận Trung Quốc xác nhận sự lây nhiễm sau khi virus này xuất hiện lần đầu tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tháng 12 năm ngoái.

Among the returning Chinese employees are 750 experts, 80 managers, 70 technicians and 30 managing directors who have been asked to stay in their hotels or rented accommodations for 14 days.

Trong số những người lao động Trung Quốc quay lại Việt Nam có 750 chuyên gia, 80 quản lý, 70 kỹ thuật viên và 30 giám đốc điều hành đã bị yêu cầu ở trong khách sạn hoặc căn hộ thuê của mình trong vòng 14 ngày.

The request is made in line with an order issued Monday by Prime Minister Nguyen Xuan Phuc, which is based on the incubation period of the virus inside a human body, currently estimated between two and 14 days.

Yêu cầu này được đưa ra theo lệnh của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào thứ Hai, dựa trên thời gian ủ bệnh của virus trên cơ thể người, hiện ước tính trong khoảng 2 đến 14 ngày.

Phuc directed that anyone entering Vietnam from China will be quarantined for 14 days. The order will apply to everyone who has passed by Chinese areas that have reported the novel coronavirus infection.

Ông Phúc chỉ đạo rằng bất cứ ai nhập cảnh Việt Nam từ Trung Quốc sẽ bị cách ly trong 14 ngày. Mệnh lệnh này sẽ áp dụng với tất cả mọi người đã đi qua những khu vực Trung Quốc mà có báo cáo về việc lây nhiễm loại virus mới này.

On Monday, the Ministry of Industry and Trade had also asked companies in Vietnam to ask their Chinese workers in coronavirus-infected regions not to return after spending their Lunar New Year holiday at home.

Vào thứ Hai, Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp ở Việt Nam yêu cầu người lao động Trung Quốc ở tại các vùng bị nhiễm virus corona không quay trở lại nơi làm việc sau khi dành kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tại quê nhà.

The municipal labor department has also suspended acceptance procedures for nine Chinese workers who had requested permission to work in the city, and requested 86 labor export companies to postpose plans to send Vietnamese workers to China and other places that have been hit by the virus.

Sở Lao động thành phố cũng đã đình chỉ những thủ tục cho phép 9 người lao động Trung Quốc yêu cầu giấy phép làm việc trong thành phố, và yêu cầu 86 công ty xuất khẩu lao động hoãn các kế hoạch đưa người lao động Việt Nam sang Trung Quốc và những nơi khác đã có virus lan truyền đến.

However, the businesses have said that not all 1,069 Chinese employees will be in HCMC.

Dù vậy, các doanh nghiệp cho biết không phải cả 1,069 người lao động Trung Quốc sẽ ở thành phố Hồ Chí Minh.

Pouyuen Vietnam, a footwear producer based in Binh Tan District, has 300 Chinese employees. Normally, all of them would have returned to work in the city on January 30 after the Lunar New Year, but the epidemic has prompted the company to request them to stay in China.

Pouyuen Vietnam, một nhà sản xuất giày dép có trụ sở tại Quận Bình Tân, có 300 người lao động Trung Quốc. Thông thường, tất cả bọn họ sẽ quay trở lại làm việc tại thành phố vào 30 tháng 1 sau Tết Nguyên Đán, nhưng dịch bệnh đã khiến công ty yêu cầu họ ở lại Trung Quốc.

“The company will receive Chinese employees only when the epidemic in their home country is put under control,” said Kim Vinh Cuong, deputy chairman of the company’s labor union.

Công ty sẽ nhận người lao động Trung Quốc chỉ khi dịch bệnh tại quê nhà nằm trong tầm kiểm soát,” Kim Vĩnh Cường, phó chủ tịch của liên đoàn lao động công ty cho biết.HCMC has reported three nCoV patients, out of the nation’s 10, including one who has recovered and was discharged from hospital on Tuesday.

Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo có 3 bệnh nhân nhiễm nCoV, trên tổng số 10 người toàn quốc, bao gồm 1 người đã khỏi bệnh và được xuất viện vào thứ Ba.

The city’s tourism department has sought permission to set up a facility near the Tan Son Nhat International Airport to temporarily quarantine any passenger suspected of carrying the virus.

Sở Du lịch thành phố đã xin phép thành lập một cơ sở vật chất gần sân bay quốc tế Tây Sơn Nhất để tạm thời cách ly bất cứ hành khách nào có nghi vấn bị nhiễm virus.

The PM Tuesday gave the nod for local airlines to send 5,361 Chinese nationals stuck in the central province of Khanh Hoa Province home after all flights to China were suspended on February 1.

Vào thứ Ba thủ tướng đã đồng ý cho các hãng hàng không địa phương đưa 5,361 người Trung Quốc bị kẹt lại tại miền trung tỉnh Khánh Hòa về nhà sau khi tất cả các chuyến bay tới Trung Quốc bị hủy vào ngày 1 tháng Hai.

Vietnam is also keeping a close watch on its citizens returning from China.

Việt Nam cũng đang theo dõi sát sao những công dân quay trở lại từ Trung Quốc.

Since last Sunday, 200 Vietnamese citizens returning from China have been quarantined. Of these, 194 returning via land are staying at a military base in the northern province of Lang Son and the remaining six who had flown back are isolated in Quang Ninh Province. Both provinces in northern Vietnam share their borders with China.

Kể từ Chủ Nhật tuần trước, 200 công dân Việt Nam quay trở lại từ Trung Quốc đã bị cách ly. Trong số đó, 194 người trở về bằng đường bộ dang ở lại căn cứ quân sự tại phía bắc tỉnh Lạng Sơn và 6 người còn lại bay về đã bị cô lập tại tỉnh Quảng Ninh. Cả hai tỉnh phía Bắc Việt Nam có biên giới Trung Quốc.

As of Tuesday evening, the nCoV has killed 427 people and infected more than 20,600, of whom 730 have recovered.

Vào chiều thứ Ba, virus nCoV đã giết chết 427 người và lây nhiễm tới hơn 20,600 người, trong số đó có 730 người đã khỏi bệnh.

Nguồn: baosongngu.vn

Posted on February 07, 2020 02:00:51 AM


12
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.