Anh - Việt11 câu trả lời cực nhây của học sinh trong giờ kiểm tra :)

Được viết bởi: Đặng Vi Linh


Mặc dù những câu trả lời này không đúng nhưng cũng rất thú vị :)) Kiểu như chơi khăm giáo viên vậy, cùng xem nhé :)))
,câu nói bá đạo,trả lời bá đạo,học sinh,giờ kiểm tra
1) Briefly explain what hard water is? – Trả lời ngắn gọn nước cứng là gì?

Ice. – Nước đá.

2) Where was the American Declaration of Independence? – Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ được ký ở đâu?

At the bottom. – Ở cuối trang.

3) In the space below please write any overall comment about this course or instructor. – Hãy viết một câu nhận xét tổng thể về khoá học này hoặc về người hướng dẫn trong ô trống dưới đây.

If I had one hour to live, I’d spent it in this class because it feels like an eternity. – Nếu em chỉ có một giờ để sống, em sẽ dành nó cho lớp học này vì nó khiến em cảm thấy như bất tử.

4) What happens during puberty to a boy? – Điều gì xảy ra trong quá trình dậy thì của một cậu bé?

He says goodbye to his childhood enters adultery. – Cậu ta tạm biệt tuổi ấu thơ và bước vào tuổi trưởng thành.

5) What is the highest frequency noise that a human can register? – Tần số âm thanh cao nhất mà con người có thể đạt được là gì ?

Mariah Carey. – Là Mariah Carey.

6) During what stage do the chromosomes line up in the middle of the cell? – Trong giai đoạn nào nhiễm sắc thể ở giữa nhân tế bào?

It’s a secret. – Đó là điều bí mật

7) You have 5 bottles in one hand and 6 in the other, what do you have? – Em có 5 chai ở tay này và 5 cái ở tay kia, vậy em có gì?

I have a drinking problem. – Em có vấn đề về uống rượu.

8) Miranda can’t see anything when she looks down her microscope. Suggest one reason why not? – Miranda không thể nhìn thấy gì khi cô ấy nhìn xuống kính hiển vi. Hãy nêu một lý do vì sao cô ấy không thấy?

She’s blind. – Cô ấy bị mù.

9) To change centimeters to meters you…? – Để đổi centimet ra mét em cần…?

Take out centi. – Bỏ centi đi.

Posted on August 08, 2018 03:05:05 PM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.