Anh - Việt12 bức ảnh cho thấy sự khác nhau giữa bạn bình thường và bạn thân

Được viết bởi: Hust IT1
Your new world funLike mee tooSacrifice for itAgainst all talkFinally still have to support it up, yeahSometimes even take her home to me rather tilesMaybe it'd help me lose weight

Nguồn:http://kenh14.vn/12-diem-khac-biet-giua-mot-nguoi-ban-tot-va-mot-dua-ban-than-2016050422300466.chn

Posted on October 03, 2016 01:39:28 PM


1
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.