Anh - Việt12 cách nói ‘Tôi không biết’ hay hơn ‘I don’t know’

Được viết bởi: ...Cherry...
Thông thường khi nói: “Tôi không biết” trong tiếng Anh, chúng ta hay sử dụng câu: “I don’t know”. Hãy cùng tìm hiểu còn có những cách nói nào khác đồng nghĩa trong bài học dưới đây nhé!

1. Let me check on that.

> Để tôi kiểm tra lại nhé.

2. I’ll find out and let you know.

> Tôi sẽ tìm ra và chỉ bạn nhé.

3. I’ll double check and let you know.

> Tôi sẽ kiểm tra lại và báo bạn nhé.

4. That’s a realy good question. I’ll find out.

> Thật là một câu hỏi hay. Mình sẽ tìm ra.

5. I haven’t looked at that yet.

> Tôi chưa từng nghĩ tới việc đó.

6. That requires a bit more research first.

> Việc này cần tìm hiểu thêm.

7. I’m going to investigate that futher.

> Tôi sẽ tìm hiểu thêm việc này.

8. I’m not 100% sure on that.

> Tôi không chắc chắn 100% chuyện đó.

9. Who knows?

> Ai biết chứ?

10. I have no idea.

> Tôi không có ý kiến gì hết.

11. I dont’ have a clue.

> Tôi không có manh mối nào cả.

12. Beats me.

> Tôi không biết.

- - -

Source

> Thanks

>> for

>>> reading!

Posted on September 25, 2017 10:29:39 PM


9
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.