Anh - Việt12 câu danh ngôn tiếng Anh hay nhất về bố ( part 1 )

Được viết bởi: Phương Linh


1. It is not flesh and blood but the heart which makes us fathers and sons – Fredrich Schiller.

Không chỉ là máu thịt mà chính trái tim đã khiến chúng ta trở thành cha con.

2. He didn’t tell me how to live; he lived, and let me watch him do it – Clarence Budington Kelland.

Bố tôi không nói cho tôi biết tôi phải sống như thế nào mà ông sống để tôi có thể chứng kiến

3. Being a father is the most important role I will ever play and if I don’t do this well, no other thing I do really matters – Michael Josephson.

Trở thành một người cha là điều quan trọng nhất mà tôi từng được làm. Nếu tôi không làm tốt việc làm cha thì tôi không thể làm tốt bất kỳ việc gì

4. One father is more than a hundred schoolmasters – George Herbert.

Một người cha còn hơn trăm bạn đồng môn.5. One of the greatest tragedies of life is that fathers and sons can love each other deeply without ever getting to know each other. Get to know each other – Michael Josephson.

Bi kịch lớp nhất của cuộc đời là khi một người cha và người con rất yêu thương nhau nhưng lại không hiểu gì về nhau! Vì vậy hãy cố gắng để hiểu cha của bạn (con của bạn).

6. It is much easier to become a father than to be one. — Kent Nerburn

Học để trở thành một người cha thì dễ hơn với việc làm một người cha thực thụ.

Sưu Tầm By Jolie

Posted on October 07, 2016 06:53:15 PM


2
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.