Anh - Việt
223 động từ bất quy tắc bản thường gặp

Được viết bởi: ✰Like a boss✰


Đối với động từ bất quy tắc, thể quá khứ và quá khứ phân từ của nó không theo quy tắc thêm -ed vào đuôi động từ mà lại chẳng theo quy tắc nào cả, vì thế bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi học thuộc động từ bất quy tắc.


Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.