Anh - Việt30 danh từ nhất quyết nói không với số nhiều

Được viết bởi: Ngọc Yt
Hơi ngắn cố thông cảm cho mk

Posted on November 10, 2016 04:59:34 PM


2
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.