Anh - Việt50 tục ngữ thông dụng trong Tiếng Anh

Được viết bởi:


Hello, hôm nay 2004 sẽ làm về 50 tục ngữ trong Tiếng Anh

1 . Có qua có lại mới toại lòng nhau

You scratch my back and I’ll scratch yours

2 . Có mới nới cũ

New one in, old one out

3 . Mất bò mới lo làm chuồng

It’ too late to lock the stable when the horse is stolen

4 . Gừng càng già càng cay

With age comes wisdom

5 . Không có gì quý hơn độc lập tự do

Nothing is more precious than independence and freedom

6 . Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Handsome is as handsome does

7 . Múa rìu qua mắt thợ

Never offer to teach fish to swim

8 . Chưa học bò chớ lo học chạy

To try to run before the one can walk

9 . Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

Nobody has ever shed tears without seeing a coffin

10 . Tiền nào của nấy

You get what you pay for

11 . Khỏe như trâu

As strong as a horse

12 . Đường nào cũng về La Mã

All roads lead to Rome

13 . Hữu xạ tự nhiên hương

Good wine needs no bush

14 . Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Diamond cuts diamond

15 . Thương cho roi cho vọt

Spare the rod and spoil the child

16 . Nói một đường làm một nẻo

Speak one way and act another

17 . Đừng đánh giá con người qua bề ngoài

Don’t judge a book by its cover

18 . Nói gần nói xa chẳng qua nói thật

It’s no use beating around the bush

19 . Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên

Man proposes God deposes

20 . Xa mặt cách lòng

Out of sight out of mind

21 . Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

East or West home is best

22 . Chín người 10 ý

So many men, so many minds

23 . Không ai hoàn hảo cả

Every man has his mistakes

24 . Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng

Love me love my dog

25 . Cái gì đến cũng đến

What will be will be26 . Sông có khúc người có lúc

Every day is not Sunda

27 . Nhập gia tùy tục

When in Rome do as the Romans do

28 . Cười người hôm trước hôm sau người cười

He laughs best who laughs last

29 . Chậm mà chắc

Slow but sure

30 . Cái nết đánh chết cái đẹp

Beauty is only skin deep

31 . Nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào

Jack of all trades and master of none

32 . Nồi nào úp vung nấy

Every Jack has his Jill

33 . Hoạn nạn mới biết bạn hiền

A friend in need is a friend indeed

34 . Ác giả ác báo

Curses come home to roost

35 . Tay làm hàm nhai

No pains no gains

36 . Tham thì thâm

Grasp all lose all

37 . Nói thì dễ làm thì khó

Easier said than done

38 . Dễ được thì cũng dễ mất

Easy come easy go

39 . Phi thương bất phú

Nothing venture nothing gains

40 . Mỗi thời mỗi cách

Other times other ways

41 . Còn nước còn tát

While there’s life, there’s hope

42 . Thùng rỗng kêu to

The empty vessel makes greatest sound

43 . Có tật giật mình

He who excuses himself, accuses himself

44 . Yêu nên tốt, ghét nên xấu

Beauty is in the eye of the beholder

45 . Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Blood is thicker than water

46 . Cẩn tắc vô ưu

Good watch prevents misfortune

47 . Ý tưởng lớn gặp nhau

Great minds think alike

48 . Điếc không sợ súng

He that knows nothing doubts nothing

49 . No bụng đói con mắt

His eyes are bigger than his belly

50 . Vạn sự khởi đầu nan

It’s the first step that countsNguồn: http://tienganhgiaotiep123.com/50-tuc-ngu-thong-dung-trong-tieng-anh

Posted on November 29, 2016 09:51:54 AM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.