Tài liệu tiếng việt#Ai nỡ ăn những nắm cơm Pokémon siêu yêu này chứ? ~

Được viết bởi: Kẹo ARMY•하린


Những nắm cơm cho thấy tình yêu, sự sáng tạo của vị bác sĩ này với từng nhân vật hoạt hình.

Một số hình cơm nắm khác đc chia sẻ .


#Nguồn

#Người đăng


Posted on August 12, 2019 03:16:53 PM


16
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.