Hỏi đápAnh+Văn

Được viết bởi: ღ๖ۣۜTếnhღ


English


Rewrite the sentences with the new subject
1. Kate likes to eat an ice-cream (I)
2. We go to the zoo every Sunday (Sam)
3. The boys play football well (Tom)
4. My brother speaks English well (They)
5. The girls like to draw dolls (My sister)
6. I play computer games every day (Pam)

Văn


Hãy lập dàn ý sơ lược cho bài viết giới thiệu về bản thân
Viết về cuộc trò chuyện giữa em và Lang Liêu

Posted on October 10, 2019 06:28:20 PM


11
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.