Hỏi đápBài tập toán 6 (học thêm)

Được viết bởi: ღ๖ۣۜTếnhღ


1.Tìm STN có 6 c/s biết rằng c/s hàng đv là 4. Nếu chuyển c/s đó lên hàng đầu tiên ta đc số mới tăng gấp 4 lần
2.Hiệu của 2 số là 57. SBT có c/s hàng đv là 3. Nếu gạch bỏ c/s 3 thì đc ST. Tìm SBT và ST


Trao thưởng 100 mgot

Posted on September 24, 2019 08:15:12 PM


11
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.