Anh - Việt
Bảng cách chuyển câu bị động

Được viết bởi: ✰Like a boss✰


Dưới đây là ví dụ cách chuyển từ thể chủ động sang thể bị động cho tất cả 4 dạng và 12 thì của động từ write nếu bạn cần tham khảo thêm:
Nguồn: giasutoeic.com

Posted on May 10, 2019 09:30:30 PM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.