Anh - ViệtBáo Hotavn.ga

Được viết bởi: ╰❥결 원ッ2K҉6⁀ᶦᵈᵒᶫ♚


Hola :v Hôm nay báo sẽ ra số mới nhae :]

Tuần trước tớ quên ra do bận tổ chức Sweet Contest, mong mọi người thông cảm :> À, nhắc luôn, do tổ chức Sweet Contest nên báo 2 tuần sẽ ra một lần nhé! Còn CTV thì nhận khoảng 10 - 25 lingots trong mỗi lần báo ra số mới <3

Báo lần này sẽ có những gì?


1) [Tạp chí tiếng Anh] 5 bước học tiếng Anh qua phim đỉnh cao
BƯỚC 1: CHỌN PHIM HOẶC CHỌN DIỄN VIÊN YÊU THÍCH
Chọn 1 cảnh phim (độ dài khoảng từ 1 đến 3 phút).

Lưu ý: Muốn làm được điều này, bản thân các bạn trước hết phải xem qua toàn bộ tập phim 1 lần với phụ đề tiếng Việt.

Cảnh phim bạn chọn có diễn viên hoặc nhân vật chính rất tự tin, họ đang nói tiếng Anh trôi chảy, rõ ràng.

BƯỚC 2: XEM CẢNH PHIM VỚI PHỤ ĐỀ TIẾNG ANH
Xem phim 2 lần đầu không cần cố hiểu, chỉ cần nắm bắt được bối cảnh và cảm xúc chung của cảnh.

Sau đó, xem lại cảnh phim từ đầu. Cứ 5s (hoặc sau khi kết thúc 1 câu thoại của nhân vật) thì nhấn "pause" để dừng cảnh phim lại.

Nếu có từ mới, cụm từ mới nào không biết từ ghi xuống vở, tiếp tục làm như vậy thế cho đến khi hết cảnh phim.

BƯỚC 3: XEM VÀ NGHE CẢNH PHIM THẬT KỸ
Đảm bảo rằng các bạn hiểu ngọn ngành mọi thứ trong cảnh phim. Bạn cần phải học thật sâu, thật kỹ. Bạn thậm chí có thể xem và nghe cảnh này trong 2 tuần đến khi nào mà bạn nghe và hiểu ngay lập tức như nghe ai đó nói tiếng Việt thì bạn đã hoàn thành xuất sắc bước này. Lưu ý nghe và phải hiểu theo tốc độ nói tự nhiên trong phim.

BƯỚC 4: TẮT PHỤ ĐỀ TIẾNG ANH
Thử nghe xem với việc không cần nhìn phụ đề, bạn có thể bắt được các âm thanh và hiểu được nghĩa của mọi từ ngữ trong cảnh phim không nhé.

Tua đi tua lại cảnh phim nhiều lần và cứ luyện nghe, xem mà không cần phụ đề.

Ở bước này, người học cần phải đảm bảo có thể nghe hiểu thông thạo mà không cần sự hỗ trợ của phụ đề. Hãy làm nó thật kĩ, ngay cả khi bạn đã làm tốt rồi, hãy làm nó tốt hơn, nghe nói nhiều hơn, thậm chí 2-3 ngày sau khi làm bước 3.

BƯỚC 5: TRỞ THÀNH DIỄN VIÊN
Theo đó, ở bước này, bạn cần bắt chước diễn viên trên mọi phương diện:

Ngữ âm.

Ngữ điệu (cách lên, xuống, ngắt nghỉ của diễn viên trong từng câu thoại).

Áp dụng kĩ thuật MODELING (mô hình hóa, mô phỏng): bạn bắt chước chính xác theo những gì mà diễn viên làm, những gì họ nói, thậm chí cách họ hít thở, âm điệu giọng nói, gương mặt biểu cảm, cử chỉ tay chân của họ. Hãy tưởng tượng nếu một ngày bạn được mời để đóng thế trong phim, bạn hoàn toàn tự tin và làm giống hệt như diễn viên chính.P.S.: CÁC BẠN CÓ THỂ XEM VÀ THAM KHẢO NHỮNG BỘ PHIM PHÍA TRÊN NHÉ :) MÀ CHẮC AI TRONG CÁC BẠN CŨNG XEM RỒI ;)
2) [Tạp chí Song ngữ] Thành phố mất tích
The Lost City
Thành phố mất tích
An explorer’s encounter with the ruined city of Machu Picchu, the most famous icon of the Inca civilisation.

Cuộc gặp gỡ của nhà thám hiểm với thành phố đổ nát Machu Picchu, biểu tượng nổi tiếng nhất của nền văn minh Inca.When the US explorer and academic Hiram Bingham arrived in South America in 1911, he was ready for what was to be the greatest achievement of his life: the exploration of the remote hinterland to the west of Cusco, the old capital of the Inca empire in the Andes mountains of Peru. His goal was to locate the remains of a city called Vitcos, the last capital of the Inca civilisation.
Khi nhà thám hiểm, học giả người Hoa Kỳ Hiram Bingham đến Nam Mỹ năm 1911, ông đã sẵn sàng cho những thành công lớn nhất của cuộc đời mình: thăm dò vùng nội địa xa xôi ở phía tây của Cusco, thủ đô cũ của đế chế Inca ở dãy núi Andes của Peru. Mục tiêu của ông là xác định vị trí của phần còn lại của thành phố được gọi là Vitcos, thủ đô cuối cùng của nền văn minh Inca.

Cusco lies on a high plateau at an elevation of more than 3,000 metres, and Bingham’s plan was to descend from this plateau along the valley of the Urubamba river, which takes a circuitous route down to the Amazon and passes through an area of dramatic canyons and mountain ranges.
Cusco nằm trên một cao nguyên cao ở độ cao hơn 3,000 mét, và kế hoạch của Bingham là đi xuống từ cao nguyên này dọc theo thung lũng sông Urubamba, đi vòng quanh xuống vùng Amazon và đi qua khu vực hẻm núi tráng lệ và các dãy núi.

When Bingham and his team set off down the Urubamba in late July, they had an advantage over travellers who had preceded them: a track had recently been blasted down the valley canyon to enable rubber to be brought up by mules from the jungle. Almost all previous travellers had left the river at Ollantaytambo and taken a high pass across the mountains to rejoin the river lower down, thereby cutting a substantial corner, but also therefore never passing through the area around Machu Picchu.
Khi Bingham và nhóm của ông bắt đầu đến Urubamba vào cuối tháng 7, họ đã có một lợi thế so với những lữ khách trước đây: một con đường gần đây đã được phá hủy xuống phía thung lũng của hẻm núi để cao su được mang ra ngoài bằng những con la từ khu rừng. Hầu như tất cả lữ khách trước đây đã rời con sông tại Ollantaytambo và vượt con đèo cao cắt ngang qua các ngọn núi để tái hợp với hạ lưu sông, qua đó cắt một góc đáng kể, nhưng cũng không bao giờ đi qua khu vực quanh Machu Picchu.

On 24 July they were a few days into their descent of the valley. The day began slowly, with Bingham trying to arrange sufficient mules for the next stage of the trek. His companions showed no interest in accompanying him up the nearby hill to see some ruins that a local farmer, Melchor Arteaga, had told them about the night before. The morning was dull and damp, and Bingham also seems to have been less than keen on the prospect of climbing the hill. In his book Lost City of the Incas, he relates that he made the ascent without having the least expectation that he would find anything at the top.
Vào ngày 24 tháng 7, họ đã mất vài ngày để đi xuống thung lũng. Ngày bắt đầu một cách chậm rãi, Bingham cố gắng sắp xếp các con la đủ cho giai đoạn tiếp theo của hành trình. Những người bạn của ông ấy cho thấy sự không thích thú trong việc cùng ông đi lên ngọn đồi gần đó để xem một số tàn tích mà một nông dân địa phương tên là Melchor Arteaga, đã nói với họ về đêm trước. Buổi sáng thật ảm đạm và ẩm ướt, và Bingham dường như cũng không mấy thích thú với triển vọng leo lên đồi. Trong cuốn sách Lost City of the Incas (Incas - thành phố mất tích), ông thuật lại rằng ông đã tiến lên mà không có mong đợi tối thiểu nào rằng sẽ tìm thấy bất cứ điều gì ở trên đỉnh đồi.

Bingham writes about the approach in vivid style in his book. First, as he climbs up the hill, he describes the ever-present possibility of deadly snakes, ‘capable of making considerable springs when in pursuit of their prey’; not that he sees any. Then there’s a sense of mounting discovery as he comes across great sweeps of terraces, then a mausoleum, followed by monumental staircases and, finally, the grand ceremonial buildings of Machu Picchu. 'It seemed like an unbelievable dream the sight held me spellbound’, he wrote.
Bingham writes about the approach in vivid style in his book. First, as he climbs up the hill, he describes the ever-present possibility of deadly snakes, ‘capable of making considerable springs when in pursuit of their prey’; not that he sees any. Then there’s a sense of mounting discovery as he comes across great sweeps of terraces, then a mausoleum, followed by monumental staircases and, finally, the grand ceremonial buildings of Machu Picchu. 'It seemed like an unbelievable dream the sight held me spellbound’, he wrote.

We should remember, however, that Lost City of the Incas is a work of hindsight, not written until 1948, many years after his journey. His journal entries of the time reveal a much more gradual appreciation of his achievement. He spent the afternoon at the ruins noting down the dimensions of some of the buildings, then descended and rejoined his companions, to whom he seems to have said little about his discovery. At this stage, Bingham didn’t realise the extent or the importance of the site, nor did he realise what use he could make of the discovery.
Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng thành phố bị lãng quên của người Inca là một công trình mới được biết đến gần đây và không được ghi chép lại cho đến năm 1948, nhiều năm sau chuyến hành trình của ông. Toàn bộ ghi chép của ông về khoảng thời gian đó giúp mọi người dần trân trọng những thành tựu của ông. Ông đã dành cả buổi chiều tại các tàn tích để ghi lại quy mô của một số tòa nhà, sau đó đi xuống và tái nhập với các bạn đồng hành của mình, những người mà dường như ông đã nói rất ít về khám phá của mình. Ở giai đoạn này, Bingham đã không nhận ra mức độ hay tầm quan trọng của địa điểm này, và cũng không nhận ra những gì ông có thể làm với việc khám phá.

However, soon after returning it occurred to him that he could make a name for himself from this discovery. When he came to write the National Geographic magazine article that broke the story to the world in April 1913, he knew he had to produce a big idea.
Tuy nhiên, ngay sau khi trở về, một điều đã xảy ra giúp ông ta có thể vang danh từ khám phá này. Khi ông đến để viết bài cho tạp chí National Geographic, bài viết đã truyền bá một câu chuyện với thế giới vào tháng 4 năm 1913, ông ta biết rằng mình đã tạo ra một ý tưởng lớn.

He wondered whether it could have been the birthplace of the very first Inca, Manco the Great, and whether it could also have been what chroniclers described as ‘the last city of the Incas’. This term refers to Vilcabamba the settlement where the Incas had fled from Spanish invaders in the 1530s. Bingham made desperate attempts to prove this belief for nearly 40 years. Sadly, his vision of the site as both the beginning and end of the Inca civilisation, while a magnificent one, is inaccurate. We now know, that Vilcabamba actually lies 65 kilometres away in the depths of the jungle.
Ông ấy tự hỏi liệu đó có phải là nơi sinh của người Inca đầu tiên, Manco Đại Đế, và liệu đó có phải là những gì mà các sử gia đã miêu tả là "thành phố cuối cùng của người Inca". Thuật ngữ này đề cập đến Vilcabamba nơi những người Inca đã trốn khỏi những kẻ xâm lược Tây Ban Nha vào những năm 1530. Bingham đã nỗ lực trong tuyệt vọng để chứng minh niềm tin này trong gần 40 năm. Thật đáng buồn, tầm nhìn của ông về địa điểm này như là sự khởi đầu và kết thúc của nền văn minh Inca, trong khi đó đây là một khu vực tráng lệ, là không chính xác. Bây giờ chúng ta biết, rằng Vilcabamba thực sự nằm 65 km đi vào sâu trong rừng rậm.

One question that has perplexed visitors, historians and archaeologists alike ever since Bingham, is why the site seems to have been abandoned before the Spanish Conquest. There are no references to it by any of the Spanish chroniclers - and if they had known of its existence so close to Cusco they would certainly have come in search of gold.
Một câu hỏi gây bối rối cho du khách, sử gia và các nhà khảo cổ kể từ sau khám phá của Bingham, là tại sao khu vực này dường như đã bị bỏ hoang trước cả Thực Dân Tây Ban Nha. Không có tài liệu tham khảo nào về địa điểm này được viết bởi các sử gia Tây Ban Nha - và nếu như họ biết về sự tồn tại của nó gần Cusco thì chắc chắn họ sẽ đến để tìm kiếm vàng.

An idea which has gained wide acceptance over the past few years is that Machu Picchu was a moya, a country estate built by an Inca emperor to escape the cold winters of Cusco, where the elite could enjoy monumental architecture and spectacular views. Furthermore, the particular architecture of Machu Picchu suggests that it was constructed at the time of the greatest of all the Incas, the emperor Pachacuti (1438-71). By custom, Pachacuti’s descendants built other similar estates for their own use, and so Machu Picchu would have been abandoned after his death, some 50 years before the Spanish Conquest.
Một ý tưởng đã được chấp nhận rộng rãi trong vài năm qua là Machu Picchu là một moya, một đất nước được xây dựng bởi một hoàng đế Inca để thoát khỏi mùa đông lạnh giá của Cusco, nơi tầng lớp thượng lưu có thể thưởng thức kiến trúc kỳ vĩ và khung cảnh ngoạn mục. Hơn nữa, kiến trúc đặc biệt của Machu Picchu đặt ra giả thuyết là nó đã được xây dựng vào thời điểm rực rỡ nhất của Incas, hoàng đế Pachacuti (khoảng 1438-71). Theo phong tục, con cháu của Pachacuti xây dựng những khu đất tương tự khác cho mục đích sử dụng của họ, và vì thế Machu Picchu đã bị bỏ hoang sau khi ông ta chết, khoảng 50 năm trước Thực Dân Tây Ban Nha.

SOURCE: C.E.P
3) [#Góc[/color]thư[color=#db6723]giãn] Những sự thật về sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương
Jupiter facts
Những sự thật về sao Mộc
Jupiter is the largest planet in our solar system. Its famous 'Red Spot' and raging gas storms give it an impressive if not intimidating appearance. As well as having many moons, Jupiter also has a number of rings similar to that of Saturn but much less noticeable.
Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. 'Vết Đỏ' nổi tiếng của nó và những cơn bão khí hoành hành mang đến cho nó một vẻ bề ngoài ấn tượng chứ không đáng sợ. Cũng có nhiều mặt trăng, sao Mộc cũng có một số vành đai tương tự như sao Thổ nhưng khó nhận thấy hơn nhiều.Jupiter is the largest planet in our Solar system. It is so big that more than 1300 Earths could fit inside it.
Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời của chúng ta. Nó lớn đến nỗi hơn 1300 Trái Đất có thể nhét vừa bên trong nó.Thick, colorful clouds of deadly poisonous gases surround Jupiter. The quick spinning of the planet whips up the atmosphere, creating the bands around the planet.
Những đám mây dày đặc, đầy màu sắc của các loại khí độc chết người bao quanh sao Mộc. Vòng quay nhanh của hành tinh làm nhiễu loạn khí quyển, tạo ra các dải mây xung quanh hành tinh.

If you were to descend into Jupiter, the thin, cold atmosphere becomes thicker and hotter, gradually turning into a thick, dark fog. In the blackness about 1000km down the pressure squeezes the atmosphere so hard that it becomes like liquid.
Nếu bạn tiến vào sao Mộc, bầu không khí mỏng, lạnh sẽ trở nên dày và nóng hơn, dần biến thành một màn sương dày, tối. Trong bóng tối khoảng 1000km trở xuống, áp lực không khí trở nên lớn đến nỗi nó biến thành một dạng như chất lỏng.

At the centre of Jupiter is a rocky core, slightly bigger than Earth but weighing about 20 times more.
Ở trung tâm của sao Mộc là một lõi cứng, hơi lớn hơn Trái Đất nhưng nặng gấp khoảng 20 lần.Surrounding the core is an ocean of liquid hydrogen, about 1,000 kilometres deep.
Xung quanh lõi là một đại dương khí hydro lỏng, sâu khoảng 1,000 km.Jupiter has many storms raging on the surface, most notably the big red spot which is the largest hurricane in our Solar System. It's been raging for over three hundred years.
Sao Mộc có nhiều cơn bão đang hoành hành trên bề mặt, đáng chú ý nhất là vết đỏ lớn, là cơn bão lớn nhất trong Hệ Mặt trời của chúng ta. Nó đã thổi trong hơn ba trăm năm.

Jupiter has a very strong magnetic field, you would weigh two and a half times as much as you would on Earth.
Sao Mộc có từ trường rất mạnh, bạn sẽ nặng gấp hai lần rưỡi so với Trái Đất.Jupiter has many moons circling around it. Four of these moons are bigger than Pluto.
Sao Mộc có nhiều mặt trăng xoay quanh nó. Bốn trong số các mặt trăng này còn lớn hơn cả Sao Diêm Vương.

SOURCE: ANH - VIỆT BLOG
Saturn facts
Những sự thật về sao Thổ
Perhaps the most beautiful planet in our solar system (other than earth of course) due to its spectacular ring system, Saturn is a gas giant that features many extreme physical features and atmospheric conditions.
Có lẽ hành tinh đẹp nhất trong hệ mặt trời của chúng ta (dĩ nhiên ngoài Trái Đất ra) là do hệ thống các vành đai đẹp mắt của nó, sao Thổ là một hành tinh khí khổng lồ có nhiều đặc điểm vật lý và điều kiện khí quyển khắc nghiệt.Saturn is the second largest planet in our solar system and is another gas giant.
Sao Thổ là hành tinh lớn thứ hai trong hệ mặt trời của chúng ta và là một hành tinh khí khổng lồ khác.

Saturn has a small rocky core covered with liquid gas.
Sao Thổ có một lõi cứng nhỏ phủ đầy khí lỏng.It is surrounded by a system of rings that stretch out into space for thousands of kilometres.
Nó được bao quanh bởi một hệ thống các vành đai trải dài ra không gian trong phạm vi hàng ngàn cây số.

The rings are made up of millions of ice crystals, some as big as houses and others as small as specks of dust.
Những vành đai được tạo thành từ hàng triệu tinh thể băng, một số lớn như những ngôi nhà và số khác nhỏ như những hạt bụi.Saturn is very light as it is made up of more hydrogen than helium so it is less dense. If we could fit Saturn into a bathtub it would float (but that would have to be one big bathtub!)
Sao Thổ rất nhẹ vì nó được tạo thành từ khí hydro nhiều hơn khí heli vì vậy nó ít đặc hơn. Nếu chúng ta có thể để vừa sao Thổ vào một bồn tắm thì nó sẽ nổi lên (nhưng đó sẽ phải là một bồn tắm lớn đấy!)Like Jupiter, Saturn has many moons which surround it.
Giống như sao Mộc, sao Thổ có nhiều mặt trăng xung quanh nó.

Saturn is not a peaceful planet. Storm winds race around the atmosphere at 800kmp/h.
Sao Thổ không phải là một hành tinh yên bình. Những cơn gió bão chạy quanh bầu khí quyển ở vận tốc 800km/h.

Saturn has a very strong magnetic field which traps energy particles resulting in high levels of radiation.
Sao Thổ có một từ trường rất mạnh hút các hạt năng lượng dẫn đến mức độ bức xạ cao.

SOURCE: ANH - VIỆT BLOG
Uranus facts
Những sự thật về sao Thiên Vương
Uranus likes to be a bit different. It shows off a majestic blue/green haze due to its high levels of methane gas and rolls like a barrel rather than spinning like Earth and the other planets in our Solar System.
Sao Thiên Vương có vẻ hơi khác biệt một chút. Nó có một lớp sương mù màu xanh hoành tráng do nồng độ cao của khí mê-tan và cuộn lên cao thay vì quay như Trái Đất và các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời chúng ta.Uranus spins lying on its side, this is perhaps due to a large collision early in its formation.
Các trục quay của sao Thiên Vương nằm ngang, có lẽ là do một vụ va chạm lớn trong quá trình hình thành của nó.

Uranus was the first planet discovered by telescope.
Sao Thiên Vương là hành tinh đầu tiên được phát hiện bởi kính viễn vọng.Since Uranus takes 84 Earth years to go around the sun, this means that each of its poles is in daylight for 42 years and in darkness for the next 42.
Vì sao Thiên Vương mất 84 năm Trái Đất để đi quanh Mặt Trời, điều này có nghĩa là mỗi cực của nó là ban ngày trong 42 năm và chìm trong bóng đêm trong 42 năm tiếp theo.Uranus’s atmosphere is mostly hydrogen but it also contains large amounts of a gas called methane. Methane absorbs red light and scatters blue light so a blue-green methane haze hides the interior of the planet from view.
Bầu khí quyển của sao Thiên Vương chủ yếu là khí hydro nhưng nó cũng chứa một lượng lớn khí được gọi là mêtan. Mêtan hấp thụ ánh sáng đỏ và phân tán ánh sáng xanh vì vậy nó có một lớp mây mù mê-tan xanh che khuất tầm nhìn của hành tinh.

Uranus hides its interior but scientists guess that under the hydrogen-methane atmosphere is a hot, slushy ocean of water, ammonia and methane thousands of miles deep wrapped around a rocky core.
Dù bên trong sao Thiên Vương bị che khuất, nhưng các nhà khoa học đoán rằng dưới bầu khí quyển hydro-mêtan là một đại dương bùn nóng gồm nước, amoniac và mêtan sâu hàng ngàn dặm quấn quanh một lõi cứng.

SOURCE: ANH - VIỆT BLOG
Neptune facts
Những sự thật về sao Hải Vương
Neptune is a large planet that experiences extreme atmospheric weather conditions. After the demotion of Pluto, it now holds the distinction of being further away from the sun than any other planet in our solar system.
Sao Hải Vương là một hành tinh lớn có điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Sau khi Sao Diêm Vương mất chức, giờ đây Hải Vương đang nắm giữ khoảng cách xa Mặt Trời nhất hơn bất kỳ hành tinh nào khác trong hệ Mặt Trời chúng ta.Neptune is a large planet, nearly four times the size of Earth.
Hải Vương là một hành tinh lớn, gần gấp bốn lần kích thước của Trái Đất.

Neptune suffers the most violent weather in our Solar System.
Hải Vương có thời tiết khắc nghiệt nhất trong Hệ Mặt Trời của chúng ta.Storms have been spotted swirling around its surface and freezing winds that blow about ten times faster than hurricanes on Earth make it the windiest planet.
Các cơn bão đã được phát hiện đang xoay tròn xung quanh bề mặt của nó và những cơn gió lạnh thổi nhanh hơn khoảng mười lần so với các cơn bão trên Trái Đất khiến nó trở thành hành tinh có gió mạnh nhất.Neptune is a large water planet with a blue hydrogen-methane atmosphere and faint rings.
Sao Hải Vương là một tinh cầu nước lớn với bầu khí quyển hiđrô - mê-tan xanh và những vòng đai mờ nhạt.

Neptune is covered in thin wispy white clouds which stretch out around the planet.
Sao Hải Vương được bao phủ bởi những đám mây trắng mỏng nhẹ trải khắp hành tinh.

SOURCE: ANH - VIỆT BLOG
Thanks for reading <33

Báo đang trong quá trình chỉnh sửa. Nếu ai phát hiện lỗi trình bày hoặc lỗi nội dung thì báo với tớ nhé! Cảm ơn các bạn.

Posted on March 03, 2019 07:03:53 PM


3
100
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.