Anh - Việt[Best Music] Scared Of Me (STY - Betty Version) sung by Project SNT

Được viết bởi: Hust IT1


Có phụ đề tiếng việt.
Here we are now / Chúng ta ở đây bây giờ
They're finally here / Họ cuối cùng cũng ở đây
The child that claims to everyone they meet they're pacifist / Đứa trẻ tuyên bố với mọi người họ gặp rằng, họ là người hoà bình
With a sword and a shield / Với một thanh kiếm và một cái khiêng
Came to face me shaking out of FEAR / Đã đối mắt với tôi trong run rẩy và sợ hãi

But this is not the first time we fight / Nhưng đây không phải là lần đầu tiên chúng ta đánh nhau
Our ancestors already settled once this plight / Tổ tiên chúng ta đã giải quyết hoàn cảnh này một lần
And just in case if you are still curious / Và trong trường hợp nếu cậu vẫn còn tò mò
My creator was victorious / Tổ tiên của tôi đã chiến thắng

If I back you into a corner what will you do? / Nếu tôi đẩy Cậu vào một góc thì cậu có thể làm gì?
All I can see in your grip is a ballet shoe / Tất cả những gì tôi có thể thấy trong tay cầm của cậu là giày ba lê
Are you scared because I killed some of your close friends? / cậu đang sợ vì tôi đã giết một số người Cậu thân của cậu à?
Or because your soul has refused to mend? / Hay là vì linh hồn của cậu đã từ chối sửa chữa?

Now I can't be stopped, I'll be here forever! / GIờ tôi không thể dừng lại, tôi sẽ ở đây mãi mãi
It'll be much easier, If you just surrender / Nó sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cậu đơn giản là đầu hàng
I don't need to use my Rhabdophobia / Tôi không cần sử dụng Rhabdophobia của tôi (Rhabdophobia, or the fear of magic, is a highly personalized phobia that means different things to different people. ... In addition to the fear of magic, rhabdophobia can also mean the fear of being criticized or punished, beaten or hit with a stick or rod.)
Your friend's souls give me enough euphoria / Linh hồn những người Cậu của cậu đưa cho tôi đủ hưng phấn

I'm made of your worst / Tôi được tạo từ Nỗi Sợ kinh khủng nhất của Cậu
FEARS (x6)

This is what I am / Đây là điều tôi trở thành
This is why I was made / Đây là lý do tôi được tạo ra
All humans and monster are doomed to make the same mistakes / Tất cả những con người và quái vật chịu số phận để tạo ra lỗi lầm tương tự
Do you know what they're all feeling? / Cậu có biết tất cả bọn họ đang cảm thấy thế nào không?
Did you know that they are afraid? / Cậu đã biết họ sợ hãi cái gì chưa?
I'm just speeding up the process / Tôi chỉ đang đẩy nhanh quá trình thôi
I'll just bring it to it's end / Tôi sẽ mang nó đến kết thúc

If you try to run from me you won't be able / Nếu Cậu cố gắng chạy khỏi tôi, Cậu sẽ không thể đâu
That way your determination will be breakable / đó là con đường sự quyết tâm của cậu sẽ có thể bị phá vỡ
I don't get why you cry over your friends dying / Tôi không hiểu tại sao cậu khóc vì cậu của cậu chết
Especially after your own GENOCIDE / Đặc biệt là sau khi cậu chơi GENOCIDE của chính cậu

Let's settle this battle between the two of us / Hãy giải quyết trận chiến giữa hai chúng ta
Only one will survive from our magnum opus / Chỉ có một người sẽ sống sót từ kiệt tác của chúng ta
We are intertwined / Chúng ta đan xen nhau
Your soul will be mine / Linh hồn của cậu sẽ là của tôi
It is just a matter of TIME / nó chỉ là vấn đề về thời gian

clock ticking / tiếng đồng hồ kêu

I am made of / Tôi được tạo từ Nỗi Sợ
Fe-e-e-e-ar (x6)

And you should be scared of me / Và cậu nên sợ tôi

I am Fe-e-e-e-ar (x3) / Tôi được tạo từ Nỗi Sợ
You should be scared of me / cậu nên sợ tôi

Betty humming Megalovania / Là là lá la la la la là là lá la ....

And you will be scared of me / Và cậu nên sợ tôi

I am Fe-e-e-e-ar (x3) / Tôi được tạo từ Nỗi Sợ

Posted on October 18, 2018 06:47:34 PM


10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.