Anh - Việt[Blog Ngữ Pháp] The more The more – Cấu trúc "càng càng" trong tiếng Anh

Được viết bởi: Kẹo ARMY•하린


Hôm nay chúng ta sẽ đọc về cấu trúc "càng càng" trong tiếng Anh .
______________________________________________
I . So sánh kép :

- So sánh kép (Double comparatives) là dạng câu dùng để nói về việc một người/vật có sự thay đổi và điều này dẫn đến một tác động song song tới người/vật khác.


- Cấu trúc The more The more là một trong các dạng câu của so sánh kép. Hay nói cách khác, cấu trúc The more The more dùng để diễn tả mối tương quan nguyên nhân – hậu quả của sự biến đổi của hai sự kiện được nhắc đến trong câu.
______________________________________
II . Cấu trúc The more The more :

- Sau The more thường là một tính từ ở dạng so sánh.


- Nếu sau The more là danh từ thì More sẽ là tình từ ở dạng so sánh hơn của ‘many/much’ và có nghĩa là ‘càng nhiều’.

Ex: The hotter it is, the more miserable I feel .

>(Trời càng nóng, tôi càng cảm thấy mệt mỏi)


______________________________________________
III . So sánh của tính từ :

Với tính từ ngắn :

The adj + er…, the adj + er…


Ex: The sooner, the better.

>(Càng sớm, càng tốt)

Với tính từ dài :

The more + adj…, the more + adj…


Ex: The more beautiful Na gets, the more haughty she is.


>(Na càng xinh đẹp, cô ấy càng kiêu ngạo)


*Note: Trong câu, nhiều khi 2 vế không cùng một loại tính từ (ngắn/dài) mà có thể lẫn lộn nhau. Vế trước tính từ dài, vế sau tính từ ngắn hoặc ngược lại vế trước tính từ ngắn còn vế sau tính từ dài.


Ex: The more he eats, the fatter he gets.


>(Anh ấy ăn càng nhiều, anh ấy càng béo)
___________________________________________
IV . So sánh của danh từ :


The more + noun + S + V, the more + noun + S + V


Ex: The more money Haley makes, the more things her husband buys.


>(Haley càng làm ra nhiều tiền, chồng cô ấy càng mua nhiều thứ)
___________________________________________


V . So sánh của động từ :


The more + S + V, the more + S + V


Ex: The more Kien earn, the more he waste.


>(Càng kiếm nhiều, Kiên càng phung phí)
_________________________

___________________________
Nguồn : https://baosongngu.vn/the-more-the-more/

Posted on July 29, 2019 03:53:33 PM


19
50
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.