Share tài liệu[#book - english] Principles of Management / Nguyên tắc quản lý

Được viết bởi: Hust IT1


Đọc sách


Sách chỉ có tiếng anh, nguồn từ openstax.org

Posted on May 17, 2019 08:39:24 PM


6
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.