C++[C++] - Kĩ thuật hai con trỏ: Trò chơi bốc bài

Được viết bởi: Daniel


An và Bình chơi một trò chơi. Các quy tắc của trò chơi rất đơn giản. Người chơi có n quân bài được đặt liên tiếp thành một hàng ngang trên mặt bàn. Mỗi quân bài chứa một số, tất cả các số trên quân bài là khác biệt. Hai người chơi thay phiên nhau, An di chuyển trước. Trong lượt của mình, người chơi có thể lấy một quân bài: quân ngoài cùng bên trái hoặc quân ngoài cùng bên phải. Trò chơi kết thúc khi không còn quân bài nữa. Người chơi có tổng số tối đa trên các thẻ của mình vào cuối trò chơi sẽ thắng.

An và Bình, mỗi người trong số họ sẽ chọn thẻ có số lớn hơn trong quá trình thực hiện bốc bài của mình.
Hãy xác định tổng số giá trị của các quân bài của mỗi người khi trò chơi kết thúc.


Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (n ≤ 10^5)
Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương thể hiện các giá trị của mỗi quân bài.
In ra một dòng duy nhất chứa hai số nguyên là tổng giá trị các quân bài của mỗi người khi trò hơi kết thúc.

Ví dụ:

INPUT:


4
4 1 2 10

OUTPUT:


12 5

Posted on January 21, 2021 09:43:17 PM


2
10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.