Anh - ViệtCác câu hỏi thảo luận về chủ đề tiếng Anh: IT society (Xã hội công nghệ thông tin)

Được viết bởi: Đang học lập trình ...


Trong chùm bài học tiếng Anh về chủ đề IT society (Xã hội công nghệ thông tin), Ce Phan đã giới thiệu các bài học về từ khóa tiếng Anh, các bài đọc song ngữ Anh-Việt và các loại bài học liên quan khác.

Ở bài học này, chúng ta sẽ học cách trả lời những câu hỏi bên dưới liên quan tới những nhưng thay đổi trong khoa học công nghệ ảnh hưởng tới cuộc sống chúng ta như thế nào? Chúng ta hiểu và nắm bắt như thế nào trong cuộc sống mà mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay?

Hãy xem video nói về khoa học công nghệ và những thay đổi trong cuộc sống của chúng ta sau khi có những phát minh mới về IT (Công nghệ thông tin).

https://youtu.be/cL9Wu2kWwSY => BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VIDEO

Sau khi xem xong video, hãy trả lời 2 câu hỏi sau:

What feeling did you get from watching the video - did it make you excited or fearful about the future? Why?
Do you think the speed of technology advancement is a good thing or a bad thing?
Những câu hỏi thảo luận về information technologysociety

What are some of the greatest technological achievements of all-time?
Overall, do you think technology is a good or bad thing?
What is your favourite piece of technology?
What are the main ways in which technology has changed society?
What are the main technological changes you have seen in your life?
Do you think technology has made us more impatient and lazy?
What new technology do you think will be introduced in the future?
Do you think modern society has become obsessed with technology?
Do you always trust technology?
Are there any examples where you have experienced something going wrong with technology?
What technology is dangerous?
What do you think elderly people think of modern technology?
How have technological advances affected your life?
Do you think modern technology reduces or increases stress? Why?
Does the potential that technology has to change the world scare you?
How do you think technology will change the world in the next 100 years?
How has technology changed education?
How has technology changed business?
How has technology changed communication?
How has technology changed medicine?
How has technology changed the way wars are fought?
How has technology changed society and everyday life?
What are the main advantages of technology?
What are the main disadvantages of technology?
Do you think mobile/cell phones are bad for our health?
What do you think robots should be used for?
Do you think robots will cause unemployment (loss of jobs) in the future or make more work? Why?
How do you think face to face communication differs from communication using computers?
What social changes have cell phones made?
What are good and bad points of using computers?
Do you think money should be spent to explore space or is it better spent helping people on earth? Why?
Học các từ vựng bổ trợ để trả lời những câu hỏi trên

- Invent (v): phát minh ra
- Discover (v): khám phá ra
- Analyse (v): phân tích
- Conclude (v): chấm dứt, kết luận lại
- Patent (v): cấp bằng sáng chế

Những thành ngữ thường dùng khi nói về IT Society

- Cutting edge : [thiết kế/ xu hướng] bo góc
- Light years ahead : những năm tươi sáng/ huy hoàng phía trước
- In the near future : sẽ sớm xảy ra
- Time will tell : hãy để thời gian trả lời

nguồnhttp://cep.com.vn/cac-cau-hoi-thao-luan-ve-chu-de-tieng-anh-it-society-xa-hoi-cong-nghe-thong-tin-4049.html => [http://cep.com.vn/cac-cau-hoi-thao-luan-ve-chu-de-tieng-anh-it-society-xa-hoi-cong-nghe-thong-tin-4049.html](http://cep.com.vn/cac-cau-hoi-thao-luan-ve-chu-de-tieng-anh-it-society-xa-hoi-cong-nghe-thong-tin-4049.html`)

Posted on November 15, 2016 08:58:41 PM


6
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.