Anh - ViệtCách nói giảm nói tránh về cái chết

Được viết bởi: Hust IT1


@ Đôi khi, có những lúc chúng ta cần phải nói về cái chết. Vậy, làm thế nào để nói về cái chết mà bày tỏ sự kính trọng với người đã khuất? Hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn các cách nói giảm nói tránh về cái chết!

---

Nguồn:
Facebook

Posted on May 11, 2018 10:03:55 PM


5
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.