Anh - ViệtCâu chuyện: Dây kéo quần của bạn

Được viết bởi: Hust IT1


Your zipper

A young couple goes around the city center to find a furniture store to buy a new bed after getting married.

They stopped by the most attractive one at the corner with full of salespeople in front of the store. They were instantly welcomed by the fanciest girl.

As promises to buy a good bed for his lady, a man tried on each one and visualized about his night with great relaxation. At the same time, his wife was checking the list of items.

Every time the man raised his chin up in his satisfaction, he realized the saleswoman looking away strangely. He asked her: "I very like this bed, would you feel that it's good for us for tonight?"

The saleswoman hesitated and then said: "I am sorry to say that- You forgot to pull up your zipper"

^_^

The man was so embarrassed and walked very fast to the restroom.


This is the true story which was told by a student in my class.

Dịch:Họ dừng lại ở một trong những cửa hiệu thu hút nhất ở góc phố với rất nhiều nhân viên bán hàng ở phía trước của cửa. Họ đã được hoan nghênh ngay lập tức bởi cô gái điệu nhất.

Như lời hứa mua một cái giường tốt cho người vợ của mình, chàng trai đã thử từng cái giường và hình dung về buổi tối với vợ với sự khoan khoái. Lúc đó, vợ anh kiểm tra các mặt hàng trên catolog.

Mỗi lần chàng trai ngước lên nhìn trong sự thoả mãn của mình, anh ta nhận ra rằng nhân viên bán hàng trông có vẻ lạ lạ. Anh ấy hỏi cô ấy: "Tôi rất thích cái giường này, bạn có cảm thấy rằng tốt cho chúng tôi cho buổi tối nay không?"

Cô bán hàng cũng chần chừ và sau đó nói: "Tôi xin lỗi vì đã nói rằng - Bạn quên kéo dây kéo quần của bạn"

^ _ ^

Người đàn ông rất xấu hổ và bước nhanh đến phòng vệ sinh.


Đây là câu chuyện có thật mà một học viên đã kể trong lớp học của tôi.


Nguồn: Câu chuyện: Dây kéo quần của bạn

Posted on June 25, 2017 09:39:41 AM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.