Giải tríCâu đố 'hack não' cả những người thông minh nhất

Được viết bởi: ​ ​
Rất nhiều đáp án được đưa ra với suy luận khác nhau, như: 042, 420, 624, 660...

Có bạn đưa ra đáp án là 102. "682 và 614 ta loại 6 và 8. Chọn 2 ở đơn vị. Nhóm 614 loại 6 còn chọn 1 và 4 để thử. Nhóm 206 chọn 2 và 0 vì 4 không thể ở đơn vị (chọn 2 rồi). Vậy có 3 chữ số để chọn là 0 và 1. Dựa vào 614 ta chọn 1 vào hàng trăm 0 vào hàng chục. Ta có số cần tìm là 102", Khanh Linh Nguyen giải thích.

Còn bạn, đáp án của bạn là gì?

Posted on April 24, 2020 06:44:30 PM


22
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.