Anh - ViệtCho hỏi:

Được viết bởi:


Me mới vào thui, học phần cơ bản nó ghi thế này:

I am not a boy

Me trả lời là Tôi không phải một cậu bé

Nó báo sai và me nhìn vào đáp án ghi là:

Tôi không phải một đứa con trai, thì me chấp nhận mk sai và ghi câu đúng vào nhưng là vẫn báo sai, là sao????

Trong khi hồi nãy nó cho: I am a girl, me trả lời là tôi là một CÔ BÉ nó báo đúng?? Cô bé với cậu bé khác nhau?

Mong Admin hoặc Mod trả lời giùm

Posted on November 13, 2016 06:21:39 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.