Anh - Việtchuyện cười anh-việt

Được viết bởi: 쾅 쾅 쾅1. Life - Size Enlargements

"Do you make life-size enlargements of snapshot ?"

"That's our specialty"

"Fine : here's a picture I took of the Pyramid"

Ảnh phóng lớn

Ở đây anh có nhận phóng ảnh lớn bằng kích thước thật không?

Ðó là chuyên môn của chúng tôi.

Hay quá! Ðây, phóng cho tôi tấm ảnh tôi chụp Kim Tự Tháp.

2. Terrible Experience

Miss Gushin : "It must be wonderful to be a parachute jumper. I suppose you've had some terrible experiences"

Parachutist (fed up with her) : "Yes, miss, terrible. Why, once I came down where there was a sign : "Keep Off The Grass"".

Kinh nghiệm khủng khiếp

Cô Gushin : - Làm người nhảy dù chắc hẳn phải tuyệt vời lắm. Tôi nghĩ là anh từng trải qua nhiều kinh nghiệm khủng khiếp.

Người nhảy dù (đã chán ngấy những câu hỏi của cô ta) : - Ðúng vậy, khủng khiếp lắm. Chà, có lần tôi đáp xuống ngay nơi có cắm bảng ghi "Cấm Ði Trên Cỏ".

3. Don't Be So Conceited

Smith : "I keep hearing the word 'Idiot' - I hope you are not referring to me"

Jones : "Don't be so conceited. As if there are no other idiots in the world!"

Ðừng tự phụ nữa

Smith : - Ta cứ nghe mày lặp đi lặp lại mãi mấy từ "thằng ngu". Hy vọng là mày không ám chỉ tao đấy chứ?

Jones : - Thôi đi, đừng có lên mặt tự phụ. Làm như trên đời này không còn thằng ngu nào khác.

4. Anything Will Do

Musician (after much pressing) : "Well, all right, since you insist. What shall I play ?"

Host : "Anything you like, It is only to annoy the neighbors".

Cái gì cũng được

Nhạc sĩ (sau nhiều lần bị nài ép) : - Thôi được rồi, nếu như ông muốn thế. Tôi sẽ chơi bài gì bây giờ đây ?

Gia chủ : - Bất cứ bài nào anh thích. Chỉ để chọc tức hàng xóm thôi mà.

5. Naming Animals

Adam and Eva were naming the animals of the earth when along came a rhinoceros.

Adam : "What shall we call this one ?"

Eva : "Let's call it a rhinoceros"

Adam : "Why ?"

Eva : "Well, because it looks more like a rhinoceros than anything we're named yet".

Ðặt tên muông thú

Adam và Eva đang đặt tên cho các loài thú trên trái đất thì một con tê giác đi tới.

Adam : - Ta sẽ gọi con này là gì?

Eva : - Hãy gọi nó là tê giác.

Adam : - Sao vậy?

Eva : - Bởi vì nó trông giống một con tê giác hơn bất kỳ con gì chúng ta đã đặt tên nãy giờ.

6. Statues

Country Cousin (after prolonged inspection of building operations) : "I don't see the sense of putting statues on top of your buildings"

Friend : "Statues ? Those aren't statues. They're bricklayers".

Những pho tượng

Nhà quê lên tỉnh (sau một hồi ngắm nghía việc xây dựng) : - Tôi không hiểu sao lại đặt mấy pho tượng lên nóc toà nhà của anh làm cái gì ?

Người bạn : - Tượng nào? Mấy cái đó đâu phải là tượng. Ðó là những người thợ nề.

7. Man - Eating Lion

Old Lady (at the zoo) : "Is that a man-eating lion ?"

Fed - up Keeper : "Yes, lady, but we're short of men this week, so all he gets is beef".

Sư tử ăn thịt người

Bà già (ở sở thú) : - Ðó là sư tử ăn thịt người phải không?

Người giữ thú (chán ngấy bà cụ) : - Ðúng đó, bà, nhưng tuần này chúng tôi hết sạch người rồi nên nó chỉ được ăn thịt bò thôi.

8. Identified

"This check is doubtless all right," said the paying teller politely, "but have you anything about you by which you could be identified ?

The pretty young thing faltered, "I have a mole high up above my left knee".

Xác minh

Tấm chi phiếu này hoàn toàn hợp lệ, - người thủ quỹ ngân hàng lịch sự nói, - nhưng cô có cái gì để xác minh về cô không?

Cô nàng xinh đẹp ấp úng : - Em có một nốt ruồi cao tít bên trên đầu gối trái.

9. It Wasn't Me

"Hello, Frank, I thought you were dead ?"

"Oh", said Frank, "they did get a story around that I was dead, but it was another man, I knew it wasn't me as soon as I heard of it"

Không phải tôi đâu

Ê, Frank, tao cứ tưởng đâu mày chết rồi?

Â, - Frank nói, - đúng là họ có đồn đại rằng tao chết, nhưng đó là người khác kia. Nghe tin đồn ấy là tao biết ngay liền đó không phải là tao mà.

10. A Great Discovery ?

"Purely by accident, I have made one of the greatest discoveries," said the scientist.

"May I ask what it was ?"

"I found," - said the scientist, "that by keeping a bottle of ink handy you can use a fountain pen just like any other pen, without all the trouble to filling it".

Khám phá vĩ đại

Hoàn hảo do ngẫu nhiên, tôi đã thực hiện được một trong những khám phá vĩ đại nhất, - nhà khoa học nói.

Xin phép được hỏi đó là gì ạ?

Tôi đã khám phá ra là, - nhà khoa học đáp, - bằng cách để một lọ mực gần bên, ta có thể sử dụng một cây bút máy hệt như bất kỳ cây bút mực nào khác mà không phải mất công bơm mực.

Posted on October 08, 2016 12:40:27 PM


5
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.