Anh - ViệtCollocations là gì?

Được viết bởi:


Nói đơn giản đó là những cụm từ thường đi với nhau và khi bạn dùng đúng những cụm này thì cách diễn đạt sẽ tự nhiên, gần với người bản ngữ hơn và giúp bạn đạt điểm trong các cuộc thi Tiếng anh cao hơn.

Ví dụ bạn nói “She’s got yellow hair”. Mình hiểu, bạn hiểu nhưng người bản ngữ họ sẽ cười vì yellow không đi với hair. Họ nói “She’s got blonde hair”. Cùng nghĩa là “vàng” mà cũng rắc rối nhỉ. Hoặc họ nói “making friends” chứ không nói “getting friends”.

Vậy học _collocations_ sẽ giúp các bạn: 1. dùng từ chính xác; 2. nói và viết tự nhiên như người bản ngữ; 3. mở rộng vốn từ, có thể paraphrase dễ dàng. Ví dụ thay vì viết “We had a very happy holiday”, bạn sẽ viết “We had a blissfully happy holiday. ” Nghe hấp dẫn hơn phải không nào?


COLLOCATION CÓ THỂ DƯỚI CÁC DẠNG SAU:

· adj + noun

· verb + noun

· noun + verb

· adv + adj

· verb + adverb/ prepositional phrase

· noun + noun

Ngoài ra phrasal verbs cũng có khi được xem là collocations. Ví dụ:

1/ Drop out of college: bỏ học giữa chừng

2/ Live up to our expectation: đạt đến sự mong đợi của chúng tôi

3/ Abide by the decision: chấp nhận/ tuân theo quyết định

4/ Come down heavily on: phạt nặng

5/ Fit in with my plan: phù hợp với kế hoạch của tôi>>Good

>Luck!

Posted on October 10, 2016 07:55:34 PM


5
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.