Anh - Việt-Con số khủng hoảng về rác thải nhựa trên trái đất-

Được viết bởi: ​ ​


Con số khủng hoảng về rác thải nhựa trên trái đất


The crisis of plastic wastes on earth.

Dưới đây là những con số chắc chắn sẽ làm bạn hốt hoảng. (Tin tôi đi :vv)

6,3 tỉ tấn rác thải nhựa trên Trái đất


6.3 billion tons of plastic waste on earth


~ Mặc dù chỉ mới xuất hiện 60-70 năm nay, nhựa vô cùng quan trọng đời sống hiện đại, trong nhiều lĩnh vực từ may mặc, nấu nướng, xây dựng, và nhiều lĩnh vực khác.
Despite having appeared for only 60-70 years, plastic is extremely important in mordern life, in many areas from garment, cooking, construction, and many other areas. As a result, plastic waste is growing at a dizzying rate, up to now billions of tons on Earth.


~ Do đó rác thải nhựa gia tăng với mức độ chóng mặt, đến nay có hơn hàng tỉ tấn trên Trái đất.
As a result, plastic waste has increased at a dizzying rate, to date more than billions of tons on Earth.


~ Báo cáo mới đây của tạp chí khoa học Science cho thấy thế giới đã sản xuất khoảng 8,3 tỉ tấn nhựa cho đến nay, trong đó 6,3 tỉ tấn hiện là rác thải. Và 79% trong 6,3 tỉ tấn đó giờ đang nằm trong các bãi rác và môi trường tự nhiên.
A recent report by the scientific journal Science shows that the world has produced about 8.3 billion tonnes of plastic so far, of which 6.3 billion tonnes are now in landfills and the natural environment.


Đến năm 2050, rác thải nhựa "nặng" hơn cá


By 2050, plastic waste will be "heavier" than fish


~ Hiện nay, số lượng rác thải nhựa tồn tại trong các đại dương ước tính khoảng 150 triệu tấn - nặng gần bằng 1/5 khối lượng cá. Và khối lượng rác thải chắc chắn sẽ nặng hơn cả khối lượng cá vào năm 2050. Viễn cảnh này dựa vào những tài liệu thu thập được.
Today, the amount of plastic waste that exists in the oceans is estimated at 150 million tons - nearly one fifth of the fish weight. And the volume of waste will certainly outweight the mass of fish by 2050. This perpective is based on the collected data.


Bỉm tã có thể tồn tại 5 đời người


Diapers can survive for 5 lives


~ Thông thường chúng ta không chú ý đến bỉm tã khi chỉ dùng một lần rồi bỏ. Nhưng tã có thể tồn tại trên Trái đất đến 450 năm.
Usually we do not pay attention to diapers when used only once and then discarded. But diapers can survive on Earth for 450 years.


~ Ngoài ra, lưới đánh cá cũng là mối nguy hiểm cho môi trường biển khi cần khoảng 600 năm để phân hủy.
In addition, fishing nets are a danger to the marine environment when it takes about 600 years to decompose.


Mỗi giây có 20.000 chai nhựa đến tay người dùng~ Một trong những nguồn lớn nhất gây ô nhiễm rác thải nhựa là những chai nhựa uống nước. Theo thống kê, khoảng 480 tỉ chai nhựa được bán trên toàn cầu năm 2016, tương đương với 1 triệu chai mỗi phút.
One of the biggest sources of plastic waste pollution is drinking plastic bottles. According to statistics, about 480 billion plastic bottles were sold globally in 2016, equivalent to 1 million bottles per minute.


~ Tại Anh, chính phủ đang cân nhắc những biện pháp có thể kiểm soát lượng tiêu thụ chai nhựa ở mức hợp lý, trong đó có giải pháp thay thế chai nhựa hoặc tăng những điểm uống nước miễn phí ở các thành phố.
In the UK, the government is considering ways to control the consumption of plastic bottles at a reasonable rate, including alternatives to plastic bottles or increasing free drinking places in cities.


~ Like hộ Tea nhé~
~ Người đăng
~ Nguồn

Posted on October 21, 2019 09:12:07 PM


18
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.