Anh - ViệtCùng kiểm tra viết văn ( tiếng anh ) có thưởng nào !

Được viết bởi: Ngọc Yt


Hello

xin chào các bạn hôm nay mình sẽ tạo ra cho các bạn mỗi người ai đăng ký sẽ viết 1 bài văn về thư viện ( tiếng anh ) và tả về quá trình học tiếng anh của mình nhé ( tiếng anh )

_ các bạn có thể sử dụng goole dịch

_ không được copy của nhau

_ 1 bài sẽ được cộng 1 magot

_ sẽ trao giải người thắng cuộc ( 10 magot)

Mong các bạn ủng hộ nhé !

Posted on November 10, 2016 07:34:42 PM


6
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.