Việt - Việt
Cuộc đời vốn bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng :D

Được viết bởi: ℳαρℓε ~ ƤεαɾℓO_õ Hôm qua vừa đi cắt kính xong :D

Posted on November 17, 2019 08:21:08 PM


11
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.