Anh - ViệtCuộc đua EXP chúc mừng HotaVN có 231 tài khoản

Được viết bởi: Đang học lập trình ...


sau gần 1 năm thành lập, hiện trang web HotaVN đã có 1 lượng tài khoản khá lớn, vì thế nên mình quyết định sẽ tạo ra một lớp học mang tên 231

À quên mình chưa nói đến giải thưởng :

-cuộc thi sẽ được đặt theo các mốc:

+ Đạt mốc 250 đến 350 exp (nhận 100 magots)

+ Đạt mốc 360 đến 500 exp (nhận 150 magots)

+ đạt mốc 510 đến 650 exp (nhận 200 magots)

+ đạt mốc 660 đến 800 exp (nhận 250 magots)

+ đạt mốc 810 đến 1000 exp (nhận 300 magots)

+ đạt mốc 1010 đến 1300 exp (nhận 350 magots)

GIẢI THƯỞNG CỰC CAO NÊN MÌNH RẤT CẦN CÁC NHÀ TÀI TRỢ
mã lớp là 92AnovxSp88a
-HỌC VIÊN

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-TÀI TRỢ
+
+
+
+
+
Thời gian đăng kí sẽ kết thúc vào ngày 17/5/2017 và topic này sẽ bị xóa vào ngày hôm đó.
Thời gian kết thúc cuộc đua sẽ được nêu ở wall của các học viên

Posted on May 14, 2017 10:12:38 PM


5
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.