Tài liệu tiếng việtCười đau ruột non lẫn cả ruột già với Combo Ảnh chế cực đỉnh kowww này đây :3

Được viết bởi: IwantNuggys


À laii :3 Sau 2 tun ng dưi đng sách v thân diêu thì Vng đã Comback ~~~ Gi thì vô vào Topic chính nhé. Lưt chut lèo :>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-> Đã thấy trường hợp này vào ngày 14/7 :))

-> Nên học bài : Nghĩa của từ :D
-> Moi tiền là đây :V-> Chủ tịch cty IT trêu tức iPhone và cái kết

---------------------
Nice day <3

Posted on September 01, 2019 04:08:04 PM


18
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.