Anh - ViệtCưỡi ngựa giảm cân

Được viết bởi: Xkelsy


THE HORSE RIDING

Jimmy was a very fat boy. He always used to be sad because of his obesity. So, he decided to consult a doctor. He said to the doctor, "How can I reduce my weight? Everybody teases me at the school."

The doctor advised him to exercise daily. After few days, he again went to the doctor and complained that despite of exercising, he couldn't reduce his weight rather, putting on weight.

The doctor asked him what exercise he was doing. Jimmy replied, "I go for horse riding everyday. The result is that I gained weight while the horse lost weight."

The doctor laughed and showed him how to exercise.


Cưỡi ngựa giảm cân

Jimmy là một cậu bé béo phì. Cậu ta thường buồn bởi vì chứng bệnh béo phì. Vì vậy, cậu đã quyết định hỏi sĩ tư vấn một bác. Cậu nói với bác sĩ, "Làm như thế nào cháu có thể giảm cân? Mọi người chọc ghẹo cháu ở trường"

Bác sĩ khuyên cậu bé tập thể dục hàng ngày. Vài ngày sau, câu bé lại đi tới bác sĩ và phàn nàn mặc dù tập thể dục, cậu cũng không thể giảm cân, ngày càng tăng cân.

Bác sĩ hỏi cậu đã tập thể dục như thế nào, Jimmy trả lời, "Cháu cưỡi lên ngựa mỗi ngày. Kết quả là cháu tăng cân trong khi đó con ngựa giảm cân."

Bác sĩ cười và đã chỉ cho cậu bé cách tập thể dục.

Posted on October 09, 2016 10:22:41 AM


5
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.