Hỏi đápCứu em vớiiii

Được viết bởi: Nguyễn Phương Thảo


Dung dịch CH3-COOH 0,05M có độ điện ly 1,9% ở 25 C. 0 a. Tính số mol CH3-COOH (dạng phân tử) có trong 1 lít dung dịch này ở 25 C. - + + - b. Tính tổng số các ion CH3-COO , H (không kể các ion H , OH do nước phân ly) có trong 1 lít dung dịch trên

Posted on September 29, 2023 11:26:33 PM


1
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.