Hướng dẫnĐã có thể sử dụng tạo bảng (new)

Được viết bởi: Hust IT1


Hiện tại tạo bảng đã được áp dụng vào diễn đàn


Trong đó mới nhất là các bạn có thể tạo bảng bằng lệnh [table],[trt],[tdt],[tr],[td]

VD:

[/table]

viết thành:

[table] [trt][tdt]Dạng[/tdt][tdt]Ví dụ động từ "to write"[/tdt][/trt]
DạngVí dụ động từ "to write"
Đơn giảnwrite
Thêm s/eswrites
Quá khứwrote
To + nguyên mẫuto write
V-ingwriting
V-ed / V3written
Đơn giảnwrite
Thêm s/eswrites
Quá khứwrote
To + nguyên mẫuto write
V-ingwriting
V-ed / V3written


Phần bôi vàng là có hay không cũng được. Phần màu vàng thì nó sẽ tạo ra các ô màu xanh

Posted on May 24, 2019 08:21:20 AM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.