Tài liệu tiếng việtĐầu tuần xem mấy ảnh chế ta nên lạy 3 vái người nào chế ảnh :D"

Được viết bởi: IwantNuggys


Đầu tuần mà :vvv

----------------------------------------------------------------------------> Chắc tầm năm sau thui hen :33

-> Đừng làm vậy mờ TvT

-> Làm người ta cứ tưởng...

->Lạy cháu:vvv

->Lạy
->Mua đi mua đê bà coăn
->Bà Valak đã đi vào Nam , còn Vồng Alone :D :V


->Tui mà như thế này thì sml

----------------------------------------------------------------------------------------
Xem zui zẻ :D

Posted on July 29, 2019 08:53:32 PM


16
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.