Share tài liệuĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP 7

Được viết bởi: Quºo»‘c¹»Tuº


PHÒNG GD&ĐT THUẬN THÀNH
TRƯỜNG THCS NGHĨA ĐẠO
Năm học: 2013 - 2014
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1 (3.0 điểm): Tính:
24 . 5 - [ 131 – ( 13 – 4 )2 ]

Câu 2 (2.0 điểm): Tìm x, biết:
a. x + 15 = - 6 b. | x + 3 | = 5

Câu 3 (2.0 điểm): Một lớp có 48 học sinh, 50% số học sinh của lớp đạt loại khá, số học sinh giỏi bằng số học sinh khá. Còn lại là học sinh trung bình và yếu. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh trung bình và yếu?

Câu 4 (2.0 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy bằng 700, góc xOz bằng 1200 .
a. Chứng tỏ tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Tính góc yOz.
b. Vẽ Om và On lần lượt là hai tia phân giác của góc xOy và góc xOz. Tính góc xOm và góc xOn.

Câu 5 (1.0 điểm): Tìm các giá trị nguyên của n để biểu thức A = có giá trị là một số nguyên.

Posted on August 09, 2019 09:43:02 PM


8
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.