Hỏi đápĐố toán!

Được viết bởi: Quºo»‘c¹»Tuº


Bài đầu: Tìm 2 số tự nhiên, biết hiệu =84; ƯCLN =28 các số trong khoảng từ 300 đến 440

Bài 2 :
Tìm tất cả các số nguyên n để phân số 18n + 3 : 21n + 7 tối giản

ai làm đc: 50 mags

Posted on August 03, 2019 08:04:19 PM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.