Hỏi đápĐố vui thực tế - 300 magots

Được viết bởi: Hust IT1


Đố vui: Có một thiên thạch đang rơi và bạn có quyền sử dụng kính viễn vọng xịn hoặc cho phép bạn tự chế kính viễn vọng (nếu bạn làm được). Vậy hãy xác định xem vật thể đang bay là chuyển động biến đổi đều hay chuyển động biến đổi không đều?

Giải được cho 300 magots

Posted on August 05, 2019 12:42:33 PM


9
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.