memeĐọc tiếng anh kiểu anh da đen là như thế nào?

Được viết bởi: Hust IT1
Ý kiến của chủ topic

- Oát đêỳ i địt / Phần tô vàng nghe giống idiot
- Sááát - tơ - Đề - ì / Phần này nghe giống son of a bitch :D

Posted on August 30, 2019 09:59:36 PM


10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.