Anh - ViệtĐổi: Magots< = >Lingots

Được viết bởi:


Sau đây là dịch vụ chuyển:

• lingots sang magots

• magots sang lingots
___________________________________________________________________________________________________________
Cách đổi

• 5lingots đổi ra đc 2magots

• 5magots đổi ra 2lings

___________________________________________________________________________________________________________
Cách tham gia đổi

• Tên: .....................

• Chọn dịch vụ: (đổi magots sang lings hay lings sang magots)

• Số (magots/lings) muốn chuyển:..........................

• Số (lings/magots muốn nhận:............................

___________________________________________________________________________________________________________

Trình bày hơi xấu nha các bạn. Thành Thật xin lỗi !

by Tantai20004

Posted on December 13, 2016 10:08:22 AM


1
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.