Anh - Việt[#Downtown_Magazine] Episode ❶ || 01/07/2019 || Lynn :3

Được viết bởi: Nhan Chước


Tự dưng dạo này lại muốn làm báo =))) Không biết làm được nổi mấy số báo nữa =))

I, 5 Ways to Stay Cool This SummerI, 5 Cách Để Giữ Mát Trong Hè Này

1) Cool your veins

1) Làm mát tĩnh mạch của bạn


On hot days, wrap an ice pack around your wrists or run them under cold water. The chilly temperature will cool down the blood in your veins and you’ll instantly feel better. Repeat every time you’re feeling overheated.

Vào những ngày nóng, bọc một túi nước đá quanh cổ tay của bạn hoặc để chúng dưới nước lạnh. Nhiệt độ lạnh sẽ làm mát máu trong tĩnh mạch của bạn và bạn sẽ cảm thấy tốt hơn ngay lập tức. Lặp lại mỗi khi bạn cảm thấy quá nóng.


>><<


2) Drink water

2) Uống nước


Drinking cold water on a hot day is like eating hot soup on a cold day. The cold temperature will help cool your body down (and bonus – the colder the water, the more calories your body will burn trying to warm it up!). Drinking water also helps keep you hydrated, which is very important to do when it’s hot outside.

Uống nước lạnh vào ngày nóng cũng giống như ăn súp nóng vào ngày lạnh. Nhiệt độ lạnh sẽ giúp làm mát cơ thể bạn (và bonus - nước càng lạnh, cơ thể bạn sẽ đốt cháy càng nhiều calo để cố gắng làm ấm nó!). Uống nước cũng giúp bạn giữ nước, điều này rất quan trọng khi trời nóng.


>><<


3) Check your air conditioner

3) Kiểm tra điều hòa của bạn


When it comes to cooling services, the experts at Oliver know best! Before you blast your air conditioner, give us a call and let us check it. We’ll make sure everything is working properly and that your air filters are clean so that cold air can flow through your home or office as fast as possible.

Khi nói đến dịch vụ làm mát, các chuyên gia tại Oliver biết rõ nhất! Trước khi bạn mở máy điều hòa, hãy gọi cho chúng tôi và để chúng tôi kiểm tra nó. Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi thứ đều hoạt động tốt và bộ lọc không khí của bạn sạch sẽ để không khí lạnh có thể tràn qua nhà hoặc văn phòng của bạn nhanh nhất có thể.


Chuẩn PR =)) Bỏ qua luôn đi mấy chế =))

>><<


4) Turn off the lights

4) Tắt bớt đèn


Lights give off heat, so instead of using your lamps, open your blinds or curtains and let the sunlight help you out. You can also invest in LED light bulbs or CFLs (compact fluorescent lamps) that aren’t as hot. These bulbs are also energy efficient, so you’ll save money on your electric bills!

Đèn tỏa nhiệt, vì vậy thay vì sử dụng đèn của bạn, hãy mở rèm hoặc màn cửa và để ánh sáng mặt trời giúp bạn. Bạn cũng có thể mua bóng đèn LED hoặc CFL (đèn huỳnh quang compact) mà không tỏa nhiệt. Những bóng đèn này cũng tiết kiệm năng lượng, vì vậy bạn sẽ tiết kiệm tiền cho hóa đơn của mình!


>><<


5) Eat ice cream

5) Ăn kem


Ice cream, popsicles, water ice, and other frozen treats can cool you down in a hurry (not to mention they’re delicious). Stock up your freezer when you know there’s a heat wave coming and you’ll make everyone happy.

If all else fails, just jump in a pool or run through a sprinkler – that always works for us!

Kem ốc quế, kem que, nước đá, và các món ăn đông lạnh khác có thể làm mát bạn khi vội vàng (chưa kể chúng rất ngon). Dự trữ tủ đông của bạn khi biết có một đợt nắng nóng sắp tới và bạn sẽ làm mọi người hài lòng.

Nếu vẫn thất bại, bạn chỉ cần nhảy vào một hồ bơi hoặc chạy qua một vòi phun nước - điều đó luôn thành công với chúng tôi!


>><<


SourcesII, Watermelon Ice Pops RecipeII,Công Thức Kem Que Dưa Hấu

1) Ingredients

1) Nguyên liệu


1 1/2 cups watermelon, seeded and diced

1 và 1/2 cup dưa hấu bỏ hạt và cắt nhỏ


1/2 cup water

1/2 cup nước


1 tablespoon honey

1 muỗng canh mật ong


1 tablespoon fresh lemon juice

1 muỗng canh nước chanh tươi


1 tablespoon white sugar

1 muỗng canh đường trắng


>><<


2) Directions

II, Hướng dẫn


Prep: 10 m

Chuẩn bị: 10’


Ready in: 2h10m

Sẵn sàng trong: 2h10’


1. Blend watermelon, water, honey, lemon juice, and sugar together in a blender until smooth. Pour mixture into ice pop molds and freeze until solid, about 2 hours.

Bước 1: Xay dưa hấu, nước, mật ong, nước chanh và đường trong máy xay sinh tố cho đến khi mịn. Đổ hỗn hợp ra khuôn que kem và làm đông đến khi cứng trong khoảng 2 giờ.


2. Run hot water over ice pop molds for a few seconds to unmold.

Bước 2: Bỏ khuôn kem vào nước nóng trong vài giây để tách kem ra khỏi khuôn.


>><<

SourcesIII, 10 Fascinating Facts About CatsIII, 10 Sự Thật Siêu Thú Vị Về Loài Mèo

1. In terms of development, the first year of a cat’s life is equal to the first 15 years of a human life. After its second year, a cat is 25 in human years. And after that, each year of a cat’s life is equal to about 7 human years.

1. Về mặt phát triển, năm đầu tiên của cuộc đời một con mèo bằng 15 năm đầu đời của con người. Sau năm thứ hai, một con mèo bằng 25 tuổi theo năm của con người. Và sau đó, mỗi năm của cuộc đời một con mèo bằng khoảng 7 năm của con người.


2. Cats can rotate their ears 180 degrees.

2. Loài mèo có thể xoay tai của chúng 180 độ.


3. The hearing of the average cat is at least five times keener than that of a human adult.

3. Thính giác của loài mèo trung bình kém năm lần so với con người trưởng thành.


4. In the largest cat breed, the average male weighs approximately 20 pounds.

4. Trong giống mèo lớn nhất, con đực trung bình nặng khoảng 20 pounds.


Note: 20 pounds xấp xỉ hơn 9kg một tí nha :3


5. Domestic cats spend about 70 percent of the day sleeping. And 15 percent of the day grooming.

5. Mèo nhà dành khoảng 70 phần trăm thời gian trong ngày để ngủ. Và 15 phần trăm trong ngày để chải chuốt.


6. A cat cannot see directly under its nose.

6. Một con mèo không thể nhìn thấy trực tiếp dưới mũi của nó.


7. Most cats have no eyelashes.

7. Hầu hết mèo không có lông mi.


8. Cats have five toes on each front paw, but only four on the back ones. It’s not uncommon, though, for cats to have extra toes. The cat with the most toes known had 32 - eight on each paw!

8. Mèo có năm ngón chân trên mỗi chân trước, nhưng chỉ có bốn ngón ở mỗi chân sau. Tuy nhiên, không phải là hiếm khi mèo có thêm ngón chân. Con mèo có nhiều ngón chân nhất được biết đến có tới 32 ngón - 8 ngón trên mỗi chân!


9. Some believe that if you dream about a white cat, good luck will follow.

9. Một số người tin rằng nếu bạn mơ thấy một con mèo trắng, vận may sẽ đến.


10. Meows are not innate cat language—they developed them to communicate with humans!

10. Meows không phải là ngôn ngữ bẩm sinh của loài mèo, loài mèo đã xây dựng nó để giao tiếp với con người!


>><<

Sources

Phần này chắc ai đọc hết báo mới biết á :vv Tui hong muốn để ở Mục lục vì có thể một vài người sẽ bỏ qua phần đầu mà xuống đây luôn =)) Cho chắc thôi :vv Chứ chắc mọi người sẽ đọc hết nhỉ :vv

Vậy phần này là gì ? :vv Đó chính là game =)))

Cụ thể hơn là game Crossword :D

Mà game này có đọc báo thì mới chơi được :vv Bởi từ khóa đều lấy từ báo :vv Mấy chế tìm trong bài nha :vv

>><<

Giải thưởng ~

Gửi đáp án sớm và đúng nhất: 50 magots :3

Gửi đáp án sớm và đúng nhì: 25 magots :3

Hơi bèo :<<

>><<Gửi đáp án tới [email protected] nha :3

Tổng kết vào số báo thứ 2 =)) Không biết khi nào xong nữa =))

Love y’all <3

Posted on July 01, 2019 05:43:54 PM


19
320
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.