meme
Đừng nhìn bề ngoài mà bắt hình dong

Được viết bởi: Codeforces


Posted on August 14, 2019 10:19:20 AM


10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.